Revistă - Forum a Românilor Americani

Redacţia:
Po Box 66289
Portland OR 97290
Tel. (503) 618-8355
Fax. (503) 762-3212

romaniantimes(at)yahoo.com

ELABORATORII REVISTEI ROMANIAN TIMES
EDITOR / PUBLISHERMircea Lubanovici

EDITOR / PUBLISHERBeni Lucescu

DIRECTOR COORDONATOR: Nelu Ciorba

REDACTOR ŞEF
: Marcel Urs

COPY EDITOR: Ema Sosnovschi

REDACŢIA
(în ordine alfabetică): 
Bogdan Grigore (redactor şef adj.), Paula Ioanide (marketing director), Prof. Lucia McNeff
COLABORATORI PERMANENŢI (în ordine alfabetică):
Slavomir Almăjan, Prof. Liviu Antonesei, Liviu Cangeopol, Pastor Daniel Ciobanu,
Prof. Emil Creangă, Rev. Petru Lascău, Aurel Micurescu, Gelu Arcadie Murariu, Leonard Oprea, Rev.Fr. Aurel Sas, Rev. Nelu Terpea
Consilier Ştiinţe Politice şi Istoria Comunismului: Prof. Dr. Vladimir Tismăneanu

PRINCIPII DE FUNCŢIONARE A ROMANIAN TIMES
 

     Revista Romanian Times este un forum deschis problemelor majore ale spiritualităţii româneşti de pretutindeni.
     Principiul fundamental al revistei noastre este: Fiecare participant trebuie să vină cu tot ce are mai bun în inima şi în mintea sa la acest forum, chiar dacă ideile sale sunt mult diferite de cele ale altora, pentru a da cititorului posibilitatea să-şi alegă din această multitudine de idei şi soluţii cea mai potrivită pentru sine. Revista noastră nu impune puncte de vedere, ci stimulează creativitatea liberă.
     Din fundamentarea acestui principiu au reieşit exigenţele care impun sau nu publicarea textelor ce ne parvin la redacţie. 
     Prima exigenţă este că toate ideile avansate într-un text trebuie să fie temeinic demonstrate, nu enunţate sentenţios ca de o curte supremă care nu are de dat socoteală nimănui.
     A doua exigenţă se referă la critică. Preţuim cum se cuvine critica, fiindcă ea este un instrument al îmbunătăţirii unui proces sau a unei situaţii, dar nu suntem de acord cu critica de dragul criticii, ci cerem celui care critică să se străduiască a da şi soluţiile de îndreptare, pentru ca gândul său să devină constructiv şi nu demolator.
    De asemenea, tot referitor la critică, specificăm că nu am publicat şi nu vom publica texte care conţin acuzaţii (critici) nefondate pe probe verificabile, pentru că în acest caz acuzaţia (critica) nu reprezintă altceva decât o mizerabilă calomnie.
    A treia exigenţă se referă la gradul de interes al problematicii de bază a textului respectiv, care dictează oportunitatea publicării. Un text poate răspunde cu brio primelor două exigenţe, dar se poate ca subiectul abordat să nu prezinte un interes major pentru cititorii noştri, din punctul nostru de vedere, şi atunci, renunţăm a-l publica. Sigur că această exigenţă este cea mai subiectivă dintre cele enunţate, dar ea nu are cum să nu existe. |i această exigenţă este lăsată, evident, în responsabilitatea celor care îngrijesc de bunul mers al acestui business numit Romanian Times.
    Cât despre materialele sosite la redacţie, trebuie să amintim că, ele nu sunt restituibile. Aşa procedează toate redacţiile din lume, indiferent de însemnătatea lor jurnalistică şi aşa procedăm şi noi.
                                                                                                            Cristian Ioanide, Director General

Pentru abonament la Romanian Times, versiunea tipărită, se plătesc doar taxele de poştă, astfel:  pe 6 luni - $33, sau pe 1 AN - $60.  Trimiteţi cec-ul şi adresa unde doriţi să primiţi revista, în plic, precizând “Pt. Abonament”.