Revistă - Forum a Românilor Americani

Arhiva
2007: Numerele:
 85-182 Nr.183; Nr.184; Nr.185; Nr.186; Nr.187; Nr.188;  Nr.189;  Nr.190;  Nr.191;  Nr.192;  Nr.193; Nr.194; Nr.195; Nr.196; Nr.197; Nr.198; Nr.199; Nr.200; Nr.201; Nr.202;

2008: Ianuarie - Februarie
SEMNE ALE VREMURILOR DIN URMĂ - de Nelu Ciorba

Domnul Isus înainte de a se înălţa la cer le-a spus ucenicilor: Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa. (Faptele Apostolilor 1:7). La fel şi apostolul Pavel a folosit aceleaşi termeni: Cât despre vremuri şi soroace, n-aveţi trebuinţă să vi se scrie, fraţilor. Pentru că voi înşivă ştiţi foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea. ( 1 Tesaloniceni 5:1-2).
Este vreo diferenţă între vremuri sau soroace şi semne?  Dicţionarul Explicativ al Limbii Române defineşte SOROC ca fiind termenul fixat pentru săvârşirea unei acţiuni. În ce priveşte escatologia, adică doctrina (învăţătura) care se preocupă de sfârşitul întregii istorii a lumii, spre care sunt îndreptate toate acţiunile răscumpărătoare ale lui Dumnezeu în istorie, cea mai mare greşeală este fixarea unei date exacte, fixarea soroacelor (an, lună, zi). Despre Venirea Domnului, însăşi Domnul Isus a spus: Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. (Matei 24:36, Marcu 13:32)
Evanghelistul Matei, însă, l-a prezentat pe Domnul Isus într-o discuţie cu fariseii şi saducheii mustrându-i pe aceştia că nu deosebesc semnele vremurilor: Fariseii şi Saducheii s-au apropiat de Isus, şi, .. I-au cerut să le arate un semn din cer. Drept răspuns, Isus le-a zis: „Când se înserează, voi ziceţi: ,Are să fie vreme frumoasă, căci cerul este roşu.’ şi dimineaţa, ziceţi: ,Astăzi are să fie furtună, căci cerul este roşu-posomorât.’ Făţarnicilor, faţa cerului ştiţi s-o deosebiţi, şi semnele vremurilor nu le puteţi deosebi? (Matei 16:1-3).
      Liderii vremii învăţaseră să citească şi să memoreze Cuvintele lui Dumnezeu, dar nu puteau interpreta evenimentele lumii în lumina Cuvântului. Ei şi mulţi alţii de atunci şi de azi nu pricep că istoria în sine este istoria Lui (History î His Story).
    Acelaşi dicţionar (Dicţionarul Explicativ al Limbii Române) defineşte cuvântul SEMN ca fiind un indicator de direcţionare. Pot spune în contextul în care scriu acum şi aci că un SEMN este un indicator de direcţionare la acele vremuri sau soroace. La această rubrică nu veţi găsi zile, luni şi ani (soroace), dar veţi găsi semne ale acestor vremuri sau soroace, semne trăite sub ochii tuturor pământenilor. În această rubrică prezint evenimente ale lumii de azi cu corespondenţă Scripturală începând de la centrul scoarţei terestre, Ierusalimul, la nord, sud, est şi vest şi până la marginile pământului.
Cu ajutorul şi inspiraţia Duhului Sfânt, prezint semne ale vremurilor din urmă, ca să vă provoc pe voi, cititorii, în a distinge bine vremurile pe care le trăim, în a înţelege Scriptura mai adânc şi a-i vedea împlinirile scrise cu mii de ani în urmă, vădite şi în vremurile noastre ale secolului XXI.
În ediţia 161 a ziarului, la jumătatea lunii mai 2006, am scris: ”Sunt cel puţin cinci direcţii ale semnelor vremurilor din urmă, direcţii captate în acrostihul SEMNE: Seminţiile lui Israel - Erezii - Muntele Templului - Nenorociri - Esticii (Împăraţii Răsăritului). Consider semnele ca şi telegrame ale Mirelui către Mireasă, ale Domnului Isus câtre Biserica Sa”.
    În jurul acestor cinci direcţii, pe perioada de peste doi ani, am prezentat semnele vremurilor din urmă.
    Mă voi ocupa şi în acest număr de semne legate de Estici.

ESTICII IN ESCATOLOGIA SCRIPTURII

Luând ca referinţă, poziţia Israelului pe harta lumii, în partea de est se poate vedea ţări, a căror conducători, Împăraţii Răsăritului, se afirmă în evenimente cu adânci semnificaţii escatologice.
Apostolul Ioan prezintă în Apocalipsa începând din capitolul 15 cele din urmă şapte urgii ce vor fi vărsate pe pământ continuând în capitolul 16, după urgia a şasea, cu un amănunt: Al şaselea a vărsat potirul lui peste râul cel mare, Eufrat. şi apa lui a secat, ca să fie pregătită calea împăraţilor, care au să vină din Răsărit. (Apocalipsa 16:12).
Pentru împlinirea unor proorocii escatologice există faze care, Dumnezeu îngăduie să fie pregătite din timp. Una din ele, care se părea de nerealizat în urmă cu 2-3 ani de zile este adunarea la un loc a Împăraţilor Răsăritului. În ultimul timp relaţia acestor Împăraţi ai Răsăritului s-a văzut tot mai strânsă. Foarte interesant este că relaţia acestor Împăraţi ai Răsăritului este intensificată nu în bunăstarea propriului popor ci în domeniul militar şi special nuclear.
De la invazia Rusiei în Georgia, din 9 august 2008, urmăresc reacţia oficială a cel puţin două ţări din Răsărit: China şi Iran.

RUSIA-CHINA-IRAN dintre ESTICI

    Trei ţări care ignoră ameninţările internaţionale se găsesc în Răsărit: Iran, China şi Rusia.
    Am scris adesea despre ignoranţa iraniană şi ameninţările îndreptate spre Israel şi SUA.
    În ciuda sancţiunilor Uniunii Europene trimise Iranului, pe linia petroliferă, China în 2007 s-a oferit să acopere vacumul creat. Astfel, Sinopec, compania petrolieră de bază chineză, a încheiat un contract de $100 miliarde dolari cu Iranul, importând 150 mii de barili de petrol iranian zilnic pe următorii 20 de ani.
    Rusia a invadat statul independent Georgia, şi cu toate eforturile Uniunii Europene, a preşedintelui Nicolas Sarkozy, eforturile Americii, eforturile NATO, Rusia ca întotdeauna una zice alta face, demonstrând că este un agresor beligerant care câştigă un alt război cu o ţară suverană. Consiliul de Securitate ONU este incapabil de a face ceva pentru că alături de SUA, Marea Britanie, Franţa şi Germania cu drept de veto este Rusia şi China.
    Copilăreşte, Rusia prin Şeful Statului Major al armatei, generalul Anatoli Nogovitin, a motivat printre altele războiul georgian, acuzând Israelul că a ajutat militar Georgia: ”Israelul a înarmat trupele georgiene... şi începând cu 2007 experţii israelieni au instruit trupe de comando georgiene”. Atflel spus dacă noi ruşii nu dăm jucării gerogienilor de ce să primească de la alţii şi mai ales de la Israel, duşmanul de moarte a prietenului Iran.
    Rusia, China şi Iranul îşi intensifică puterea militară, ignoră ameninţările internaţionale pentru că pe de o parte sunt mai rapizi decât criticii lor şi apoi pentru că e clar că vremurile pe care le trăim sunt vremuri tot mai clare de pregătirea Împăraţilor Răsăritului, pregătirea Esticilor, pentru măcelul de la Armaghedon.
Bătrânul Ioan, exilat pe insula Patmos ne-a scris:  Apoi am văzut ieşind din gura balaurului şi din gura fiarei, şi din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate, care semănau cu nişte broaşte. Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite şi care se duc la împăraţii pământului întreg, ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui Atotputernic. –  „Iată, Eu vin ca un hoţ. Ferice de cel ce veghează şi îşi păzeşte hainele, ca să nu umble gol şi să i se vadă ruşinea!” –  Duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe evreieşte scheamă Armaghedon. (Apocalipsa 16:13-16).
Cu toate speculaţiile teologilor în domeniul escatologiei, umplând mediile de informare la toate nivelele profitând de invazia bine-cunoscută a Rusiei, afirmând că Rusia este Gog din ţara lui Magog, aş dori iubite cititor să citeşti cu atenţie Sriptura şi să nu dai crezare celor auzite. Rusia de azi nu este Gog din ţara lui Magog.
    După  5 ani de muncă, (august 2003 – august 2008), neavând nici un plan de viitor al subiectelor ce le voi trata, scriind tot la două săptămâni articole în ziarul Romanian Times, atât la rubrica de Politologie Escatologică (fost Mărul de Ceartă) cât şi la rubrica Străjerul, de adâncire în studierea Scripturilor, am ajuns la poza aceasta care pentru mine are semnificaţii foarte adânci.
Iată, pe scurt, câteva din semnificaţii:

1.    Mesajele prezentate au baza Scripturii, insuflate de Dumnezeu.
2.    Mesajele nu au fost inspirate din lucrările escatolgice, găsite în librării.
3.    Mesajele prezentate sunt sub formă de acrostih, scoţând în relief frumuseţea limbii române.
4.    Teoria escatologică Premilenism se sprijină pe trei stâlpi: Pregătirea Bisericii, Răpirea Bisericii, Noul Mileniu şi Misterul Veşniciei.
5.    Noul Mileniu, Împărăţia Păcii, de o mie de ani, este ancorată în Împărăţia lui Dumnezeu.
6.    Impăraţia lui Dumnezeu am definit-o prin prisma pildelor Împărăţiei.
7.    Mântuirea este parte a Împărăţiei lui Dumnezeu.
8.    Biserica este în procesul Mântuirii şi parte a Împărăţiei lui Dumnezeu.
9.    Biserica am definit-o şi prezentat-o ca şi Casa Dumnezeului celui viu, Mireasa Domnului Christos care va fi răpită.
10.    Evenimentele escatolgice care se derulează în zilele ce le trăim, le-am grupat ca fiind Semne, care ne avertizează Venirea foarte aproape a Domnului.
    Prezint în acest număr de ziar poza, ca o continuare a articolului din numărul trecut al ziarului, poziţionând şi locul Scriptural a lui Gog şi Magog în istoria lumii. (faceţi click pe poza de jos pentru o imagine mai largită)

219

Pentru detalii, comentarii, întrebări, stări de vorbă vă rog să mă contactaţi personal.

În slujba celor din vremea lui,

Nelu Ciorba
amerotim@yahoo.com 
360-694-5127

Politologie Escatologică

CARE-I VREMEA LUI GOG ŞI MAGOG?

Înfiinţarea Uniunii Mediteraniene, profeţiile false că anul viitor va fi un de pace pentru Israel, ridicarea economică a Rusiei, progresul major iranian în domeniul nuclear au determinat apariţia speculaţiilor legate de Gog şi Magog că vor apare pe scena istoriei în doi trei ani.

Premierul Ehud Olmert, învinuit de evaziune fiscală pe când era primar al Ierusalimului (1993 -2003), a declarat ce e nevinovat, dar ve demisiona în luna septembrie 2008. Preşedintele Bush ţine sus şi tare că până la sfârşitul anului va realiza pace între Israel şi Palestinieni. Organizaţii de toate categoriile din lume se pregătesc pentru anul viitor la un an de pace pentru Israel.

La sfârşitul lunii iulie 2008, cu toate ameninţările şi presiunile internaţionale, preşedintele Mahmoud Ahmadinejad a declarat că Iranul nu va da nici un pas înapoi privind drepturile nucleare. Se aşteaptă ca în 2010 Iranul va putea folosi uraniul în scopuri militare. La începutul lunii august 2008, Iran a testat o rachetă submarină cu raza de 300 km, rachetă spun oficialii iranieni ”unică în lume”, care nu va îngădui invadarea apelor teritoriale ale Iranului.

Locul destinat rubricii escatologice nu-mi permite să interpretez Scripturile, dar voi scoate în evidenţă ideile de bază. Voi face o incursiune prin Sfânta Scriptură în două cărţi care vorbesc de Gog şi Magog şi ne spun clar când şi în ce împrejurări vor apare în istorie.

CÂND ISRAELUL VA AVEA PACE SE VA RIDICA GOG    După ce profetul Exechiel prezintă Perioada de Pace scoate în evidenţă ridicarea peste Israelul care va sta liniştit, a lui Gog, domnul Roşului, Meşecului şi Tubalului. Voi încheia … un legământ de pace, care va fi un legământ veşnic cu ei; îi voi sădi şi-i voi înmulţi, şi voi pune Loca-şul Meu cel Sfânt în mijlocul lor pentru totdeauna.  Locuinţa Mea va fi între ei; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu. şi neamurile vor şti că Eu sunt Domnul care sfinţeşte pe Israel, când Loca-şul Meu cel Sfânt va fi pentru totdeauna în mijlocul lor.” (Ezechiel 37:26-28)
Profetul continuă imediat şi spune: Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: „Fiul omului, întoarce-te cu faţa spre Gog din ţara lui Magog, spre domnul Ro-şului, Meşecului şi Tubalului, şi proroceşte împotriva lui! |i spune: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Iată, am necaz pe tine, Gog, domnul Roşului, Meşecului şi Tubalului! Te voi târî şi-ţi voi pune un cârlig în fălci; te voi scoate, pe tine şi toată oastea ta, cai şi călăreţi, toţi îmbrăcaţi în chip strălucit, ceată mare de popor, care poartă scut şi pavăză şi care toţi mânuiesc sabia; împreună cu ei voi scoate pe cei din Persia, Etiopia şi Put, toţi cu scut şi coif: Gomerul cu toate oştile lui, ţara Togarmei, din fundul miazănoaptei, cu oştile sale, popoare multe împreună cu tine! Pregăteşte-te, dar, fii gata, tu şi toată mulţimea adunată în jurul tău! Fii căpetenia lor! (Ezechiel 38:1-7).
Când? Atenţie ce scrie Ezechiel: După multe zile, vei fi în fruntea lor; în vremea de apoi, vei merge împotriva ţării ai cărei locuitori scăpaţi de sabie vor fi strânşi dintre mai multe popoare pe munţii lui Israel care multă vreme fuseseră pustii; dar, fiind scoşi din mijlocul popoarelor, vor fi toţi liniştiţi în locuinţele lor. Iar tu te vei sui, vei înainta ca o furtună, vei fi ca un nor negru care va acoperi ţara, tu cu toate oştile tale şi multe popoare cu tine.” Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „În ziua aceea, multe gânduri îţi vor veni în minte şi vei urzi planuri rele.

 Vei zice: „Mă voi sui împotriva ţării acesteia deschise, voi năvăli peste oamenii aceştia liniştiţi, care stau fără grijă în locuinţele lor, toţi în locuinţe fără ziduri şi neavând nici zăvoare, nici porţi!  Mă voi duce să iau pradă şi să mă dedau la jaf, să pun mâna pe aceste dărâmături locuite din nou, pe poporul acesta strâns din mijlocul neamurilor, care are turme şi moşii şi locuieşte în mijlocul pământului.” Seba şi Dedan, negustorii din Tars şi toţi puii lor de lei îţi vor zice: „Vii să iei pradă? Pentru jaf ţi-ai adunat oare mulţimea ta, ca să iei argint şi aur, ca să iei turme şi avuţii şi să faci o pradă mare?” De aceea proroceşte, fiul omului, şi spune lui Gog: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Da, în ziua când poporul Meu, Israel, va trăi în linişte, vei porni din ţara ta şi vei veni din fundul miazănoaptei, tu şi multe popoare cu tine, toţi călare pe cai, o mare mulţime şi o puternică oştire! Vei înainta împotriva poporului Meu, Israel, un nor care va acoperi ţara. În zilele de apoi, te voi aduce împotriva ţării Mele, ca să Mă cunoască neamurile, când voi fi sfinţit în tine sub ochii lor, Gog!” Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Nu eşti tu acela despre care am vorbit odinioară prin robii Mei prorocii lui Israel, care au prorocit atunci ani de zile, că te voi aduce împotriva lor? În ziua aceea însă, în ziua când va porni Gog împotriva pământului lui Israel, zice Domnul Dumnezeu, Mi se va sui în nări mânia aprinsă. (Ezechiel 38:8-18)

GOG VA FI DISTRUS PRIN FOC

Contunând cu cuvintele lui Ezechiel găsim: O spun în gelozia şi în focul mâniei Mele: în ziua aceea, va fi un mare cutremur în ţara lui Israel. Peştii mării şi păsările cerului vor tremura de Mine şi fiarele câmpului şi toate târâtoarele care se târăsc pe pământ, şi toţi oamenii care sunt pe faţa pământului; munţii se vor răsturna, pereţii stâncilor se vor prăbuşi şi toate zidurile vor cădea la pământ. Atunci voi chema groaza împotriva lui pe toţi munţii Mei, zice Domnul Dumnezeu; sabia fiecăruia se va întoarce împotriva fratelui său. Îl voi judeca prin ciumă şi sânge, printr-o ploaie năprasnică şi prin pietre de grindină; voi ploua foc şi pucioasă peste el, peste oştile lui şi peste popoarele cele multe care vor fi cu el. Îmi voi arăta astfel mărimea şi sfinţenia, Mă voi face cunoscut înaintea mulţimii neamurilor, şi vor şti că Eu sunt Domnul.”„Fiul omului, proroceşte acum împotriva lui Gog şi spune: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Iată că am necaz pe tine, Gog, domnul Roşului, Meşecului şi Tubalului! Te voi târî, te voi aduce, te voi sui din fundul miazănoaptei şi te voi aduce pe munţii lui Israel. Îţi voi doborî arcul din mâna stângă şi voi face să-ţi cadă săgeţile din mâna dreaptă. Vei cădea pe munţii lui Israel, tu şi toate oştile tale, şi popoarele care vor fi cu tine, te voi da de mâncare păsărilor de pradă, tuturor celor ce au aripi, şi fiarelor câmpului. Vei cădea pe faţa câmpului, căci Eu am vorbit, zice Domnul Dumnezeu. Voi pune foc Magogului şi celor ce locuiesc liniştiţi în ostroave, ca să ştie că Eu sunt Domnul. Îmi voi face cunoscut Numele Meu cel sfânt în mijlocul poporului Meu, Israel, şi nu-i voi mai lăsa să-Mi pângărească Numele Meu cel sfânt; ci vor şti neamurile că Eu sunt Domnul, Sfântul lui Israel! ....  
( Ezechiel 37, 38,39)

GOG VA APARE DUPĂ ÎMPĂRĂŢIA DE O MIE DE ANI

Bătrânul Ioan exilat pe insula Patmos ne scrie exact acelaşi lucru. După Împărăţia de o mie de ani va apare pe scena istoriei Gog şi Magog: Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi dezlegat şi va ieşi din temniţa lui, ca să înşele neamurile care sunt în cele patru colţuri ale pământului, pe Gog şi pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. şi ei s-au suit pe faţa pământului, şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea preaiubită. Dar din cer s-a coborât un foc care i-a mistuit. şi diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi prorocul mincinos. şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor. Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb, şi pe Cel ce şedea pe el. Pământul şi cerul au fugit dinaintea Lui şi nu s-a mai găsit loc pentru ele. şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. (Apocalipsa 20: 7-12)
 (VA URMA)

Nelu CIORBA

REUNIUNEA  MEDITERANIANĂ

Preşedintele francez Nicolas Sarkozy după efortul suţinut de un de zile a reuşit să coordoneze formarea Uniunii Mediteraniane, care printre altele cuprinde Turcia şi Marocul. De ce Turcia şi Marocul? Dacă ai citit articolul acestei pagini de acum o lună (numărul 215), am menţionat că Uniunea Africană nu cuprinde o ţară legată de Europa (Spania) prin strâmtoarea Gibraltar, Marocul. Pe de altă parte de ani de zile Turcia se zbate să intre în Uniunea Europeană şi nu poate. Cele două ţări au intrat împreună cu altele într-o Uniune mondială. Revin la ideia din acel număr. Şefii statelor lumii sunt organizaţi pe uniuni teritoriale, ca atunci când va fi nevoie să fie chemaţi la „datorie” să răspundă cu promtitudine.

La 15 martie 2008, la Bruxell, Uniunea Europeană a dat undă verde preşedintelui fancez în a crea Uniunea Mediteraniană care să cuprindă 27 state membre ale Uniunii Europene şi 12 state mediteraniene ca membre ale Consiliului de Cooperarea al Statelor Arabe din Golful Persic şi Uniunii Africane.

Organizaţia Uniunea Mediteraniană alături de alte ţări cuprinde Israel, Autoritatea Palestiniană, Albania, Croaţia, Bosnia-Herţegovina, Muntenegru. Dintre invitaţi, singurul şef de stat din Orientul Mijlociu, care a refuzat să participe la reuniune, a fost  Muammar el Gaddafi, şeful Libiei, care a motivat absenţa prin evitarea unei sciziuni între lumea arabă şi cea nord-africană.

Propunerea oficială a summit-ului Uniunii Mediterniene a fost rezolvarea conflictului arabo-israelian, eliminarea armelor nucleare, chimice şi bilogice, soluţionarea probelemlor securităţii, ecologiei, controlului imigraţiei.

A fost interesant ca la cele de mai sus să-şi ia angajmente şefii de state incluzând Primul Ministru Israelian, Ehud Olmert şi Preşedintele Sirian, Bashar Assad.

În cuvântarea de deschidere, Nicolas Sarkozy a declarat: „Uniunea trebuie să inaugureze o altă epocă, o epocă a păcii”. 

Au fost înregistrate câteva ralizări ale summit-ului de la Paris.

Siria şi Liban pentru prima dată în istoria lor, au stabilit relaţii diplomatice pe baza de egalitate. Preºedintele Franþei a anunþat că Siria şi Libanul au căzut de acord să deschidă ambasade pe teritoriul celeilalte þări, pentru prima dată.

Preşedintele Sarcozy a declarat duminică 13 iulie 2008 că „Israelul şi Palestinienii nu au ajuns aşa aproape niciodată”. Chiar şi Olmert a decalarat că “We have never been as close to a possible (peace) agreement as we are today,” („Niciodată nu am ajuns la o înţelegere atât de posibilă ca astăzi”). Au avut loc întâlniri faţă-n faţă între Olmert şi preşedintele Palestinian Mahmoud Abbas, în care Olmert a promis eliberarea încă a unor set-uri de prizonieri palestinieni din închisorile Israelului. Cei doi au declarat că într-adevăr vor să ajungă la o pace reală. În această direcţie martorii oculari au declarat că se pare aprobarea lui Olmert, totuşi, o aprobare de prinicpiu.

Preşedintele Olmert a promis eliberarea a cinci prizonieri libanezi, miercuri 16 iulie 2008, în schimbul sicrielor elor doi soldaţi israelieni capturaţi de Liban şi care a generat războiul libanez din 2006. Sărbătoare in Liban, jale in Israel..

În ce priveşte baza financiară a Uniunii Mediteraniene s-a pus la dispoziţie 16 miliarde euro, urmând a fi suplimentat din investiţiile private special în domeniul energiei solare din sudul Mării Mediteraniene.

Liderul francez printre altele a strecurat vestea că lumea de azi are nevoie de ajutorul Moscovei în soluţionarea problemelor cheie ale situaţiei mondiale. Nimic despre America.

După reuşita întâlnirii a şi apărut speculaţia că Sarcozy este Antichristul.

            Două comentarii demne de reţinut. Prin prezentările făcute Uniunea Mediteraniană n-are nimic de-a face cu pregătirea armatei conduse de Gog din ţara Magog. Împăraţii pământului se adună laolaltă făcând promisiuni deocamdată.

 
IRANUL – RUSIA

             La începutul lunii iulie 2008, Statele Unite şi Cehia au semnat acordul privind plasarea unei staţii radar lângă Praga.

Rusia s-a declarat foarte nemulţumită, chiar după testarea rachetelor iraniene. Noul preºedinte rus, Medvedev, a ameninþat cu represalii punerea în practică ale planului de la Praga.

Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov a declarat că nu e nevoie de acest radar. După lansarea rachetelor iraniene de la începutul lunii iulie 2008 el a declarat: „în aceste teste Iranul a utilitat rachete cu o rază relativ scurtă de acţiune - de mai puţin de două mii de kilometri şi un sistem defensiv american în Europa nu este necesar pentru a opri rachete cu o astfel de rază de acţiune… rachetele iraniene n-ar putea ajunge până în Statele Unite”!?!.

Una din măsurile drastic luate de ruşi este închiderea robinetului de gaz pentru cehi şi deschiderea robinetului pentru iranieni.

Gazprom’s Chief Executive Alexei Miller s-a întâlnit duminică, 13 iulie 2008 cu preşedintele iranian Mahmoud Ahmadinejad şi au semnat un tratat de cooperare pe linie petrolului şi a gazelor naturale. 

Agenţia de ştiri IRNA a dat publicităţii o altă declaraţie arzătoare a preşedintelui Iranian care a declarat duminică 13 iulie 2008 că armata iraniană “va tăia mâna” duşmanilor săi care vor încerca să atace instalaţiile nucleare ale ţării, … înainte chiar ca duşmanii să pună degetul pe trăgaci, forţele armate iraniene le vor tăia mâna”. Ahmadinejad a raportat lumii că recentele teste balistice efectuate de Teheran “constituie doar o mică parte a capacităţilor de apărare ale Iranului şi că, dacă va fi necesar, vor fi arătate şi altele, pe viitor”.

Unul din consilierii spirituali de rang foarte înalt Iranian, Mojtaba Zolnoor, a declarat pentru agenţa IRNA: “Dacă America sau Israelul lansează proiectile sau rachete împotriva ţării noastre, forţele armate iraniene vor ţinti centrul Israelului şi 32 de baze americane din regiune încă înainte ca nisipul sa se aşeze la loc după atac”.

Ca răspuns atât pentru ruşi cât şi pentru iranieni, Statele Unite au reamintit Moscovei şi Teheranului că sunt gata să-şi apere aliaţii. Administraţia de la Washington a afirmat că favorizează diplomaţia în rezolvarea conflictelor mondiale special cu Iranul, bănuit că lucrează la un program de armament nuclear, dar repetă în continuare că şi opţiunea militară este luată în calcul, dacă diplomaţia va da greş. Pe de altă parte, afirmă “Sunday Times”, ministrul iranian de externe, Manouchehr Mottaki, a avertizat Statele Unite şi Israelul, aliatul lor în regiune, că în caz de atac, riposta Teheranului “ar fi severă şi devastatoare”. În acelaşi timp, el a apreciat însă că “regimul sionist şi Statele Unite nu au, în mod evident, capacitatea de a se implica într-o nouă criză”.

Revin la articolele prezentate în numerele anterioare ale rubricii şi anume că apropierea tot mai vizibilă a Rusiei de Iran în detrimental Israelului şi ca atare al Statelor Unite ale Americii nu este altceva decât pregătirea coaliţiei împăraţilor Răsăritului care vor avea un rol deosebit de important înaintea Mileniului.

Nu ştiu cum vor evolua evenimentele dar cu voia Domnului voi pregăti pentru numărul viitor al ziarului un studiu despre Gog şi Magog în evenimentele Sfârşitului.

Nu uitaţi cuvintele de avertizare ale Domnului Isus: „Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva. Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu şi vor zice: „Eu sunt Christosul!” şi vor înşela pe mulţi. Când veţi auzi despre războaie şi veşti de războaie, să nu vă înspăimântaţi, căci lucrurile acestea trebuie să se întâmple. Dar încă nu va fi sfârşitul. Luaţi seama, vegheaţi şi rugaţi-vă; căci nu ştiţi când va veni vremea aceea. Vegheaţi, dar, pentru că nu ştiţi când va veni stăpânul casei: sau seara, sau la miezul nopţii, sau la cântarea cocoşilor, sau dimineaţa. Temeţi-vă ca nu cumva, venind fără veste, să vă găsească dormind. Ce vă zic vouă, zic tuturor: Vegheaţi!” (Marcu 13)


SUA PIERDE CONTROLUL INFORMAŢIILOR LUMII

            Joi 26 iunie 2008, asociaţia franceză de ştiri AFP a dat publicităţii decizia ICANN de liberalizarea domeniilor de internet, controlate până acum de SUA.

            Comunicarea între computerele lumii se face printr-o structură de adresă numită DNS (Domain Name System) administrată de US Department of Commerce prin contract cu compania californiană ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).  De 35 de ani, de la înfiinţarea internetului şi până în anul istoric 2008 ICANN, în vederea menţinerii internetului pe cât posibil între limite care ar putea fi controlate, a acceptat domenii  ce reprezentau ţări (.ca, .ro, .uk), domenii comerciale (.com), organizaţii (.org), instituţii (.net, .edu, .gov). Domeniile erau cu caractere latine fără accente sau apostrof. Conform datelor transmise de AFP până acum ar putea exista deci vreo 250 de extensii. 

            Să fie oare o coincidenţă cu ieşirea la pensie a lui Bill Gates de la Micosoft, vineri 27 iunie 2008? Cu lacrimi în ochi Bill şi-a luat rămas bun de la Microsoft având mereu ambiţia de a instala un computer pe fiecare birou şi în fiecare locuinţă. Se estimează la ora actuală că sunt peste un miliard de computere în lume.

            Aceste peste un miliard de computere fiecare va putea, conform deciziei ICANN, să-şi formeze un domeniu sau mai multe domenii proprii de accesare, pe internet. În 2009 se aşteaptă la peste 160 milione de domenii cu carcter decent sau indecent. Orice cuvânt sau combinaţie de litere cu carctere chilirice sau arabe poate deveni un domeniu pe internet.

            Şeful executiv al ICANN, Paul Twomey, a aprobat în cadrul întâlnirii de la Paris, de joi, 26 iunie 2008, schimbarea regulilor Internetului. Intâlnirea de la Paris a reunit peste 1.500 de delegaţi din 70 de ţări, iar scopul acesteia a fost acela de a vota cu privire la noile nume de domenii.

            Era şi este nevoie de cineva, care să aibă autoritatea controlului. A fost SUA. Nici o altă ţară sau uniune de ţări nu preia acest control. Libertate nu înseamnă liberalizare. Libertate înseamnă posibilitatea de acţiune conştientă şi responsabilă a oamenilor în condiţiile cunoaşterii (şi stăpânirii) legilor de dezvoltare a naturii şi a societăţii, în cazul de faţă internetul. 

            SUA pierde pentru totdeauna controlul informaţiilor lumii lăsându-l la îndemâna oricui care la urmă va trebui să fie preluat de un guvern mondial, după ce se va intra în haos.

            America, America unde vei ajunge?

 NOUTĂŢI SPRE SEMNUL APLICAT PE FRUNTE SAU PE MÂNĂ

             Ori de câte ori am avut ocazia v-am prezentat informaţii referitoare la evoluţia cipului (RFID), ca instrument de identificare a obiectelor, animalelor şi persoanelor. Aţi aflat de Somark Innovations din Saint Louis care a testat cu succes un sistem nou cu RFID (Radio Fre`uency Identificator Device), o cerneală biocompatibilă, aplicată pe piele şi a cărei informaţii pot fi citite chiar prin părul animalelor. Semnul aplicat de Somark, un tattoo, are tehnologia microcipului cunoscut şi folosit prin împlantare sub piele. Cerneala cu aglomeraţia de ace foarte fine ia forma amprentei pielii, amprentă unică care determină semnul unic fiecărui purtător.

            Personal, urmăresc săptămânal evoluţia tehnicii RFID, interesându-mă nu atât tehnica implantării ci mai mult tehnica aplicării. Bătrânul Ioan, apostolul, exilat pe insula Patmos în descoperirea pe care o are cu privire la vremurile din urmă a scris că semnul de identificare ce va fi elaborat de fiară va fi aplicat PE mână sau PE frunte. Fiarei care se ridica din pământ I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească, şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn PE mâna dreaptă sau PE frunte, şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei. Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. şi numărul ei este: şase sute şaizeci şi şase. (Apocalipsa 13.15-18).

            În capitolul următor din Apocalipsa găsim că un al treilea înger i-a zis lui Ioan: „Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei, şi primeşte semnul ei PE frunte sau PE mână, va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului. şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. şi nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei şi icoanei ei, şi oricine primeşte semnul numelui ei!” (Apoc. 14:9-11).

            Zebra Technologies în luna iunie 2008 a lansat pe piaţă etichete cu cerneală care conţin componente electronice de conectare în sistem wireless. 

            Zebra Technolgies Corporation cu sediul central în Vernon Hills, Illinois, SUA, este un lider global în procesul de identificare electronică. Zebra ajută companii la identificarea, urmărirea tranzacţiilor şi a  persoanelor folosind imprimante digitale şi soluţii automate de identificare în peste 100 de ţări ale lumii. Peste 90 la sută din companiile din categoria Fortune 500 au imprimante Zebra, componente, produse RFID şi software care le ajută să-şi mărească productivitatea, să-şi îmbunătăţească calitatea, să reducă cheltuielile şi să asigure satisfacţia beneficiarilor.

            Noul produs lansat de Zebra este eticheta imprimată pe brăţara pacienţilor. Zebra a produs un cartridge pentru imprimantă bazat pe soluţiile anterioare folosite la identificarea pacienţilor. Eticheta dinainte trebuia luată de la imprimantă şi ataşată pe brăţară. Mutarea etichetei crea uneori eroare umană. Noua tehnologie imprimă pe brăţară o ştampilă cu cerneală care conţine componente electronice care pot transmite informaţii în sistemul fără fir, la distanţă.

            Ştampila Zebra uşor va putea fi folosită de Fiară. Dacă la ora actuală Zebra are legături în peste 100 de ţări din lume nu e nici un impediment ca tehnologia de imprimare rapidă prin ştampilă să fie folosită în a pune semnul pe mână sau pe frunte. Tehnica de bază constă în aranjarea componentelor electronice pe suprafaţa pielii cu amprentă unică care transmite wireless un mesaj unic de identificare.

 
SEMNE – Nenorociri

             În prezentarea semnelor vremurilor din urmă, ale indicatoarelor de direcţionare spre vremurile şi soroacele sfârşitului, spre ziua şi ceasul pe care-L ştie numai Tatăl, direcţii captate în acrostihul SEMNE: Seminţiile lui Israel,  Erezii, Muntele Templului, Nenorociri şi Esticii (Împăraţii Răsăritului), revin din nou la capitolul NENOROCIRI.

                Sfânta Scriptură declară că în vremurile din urmă se vor arăta semne sus în cer şi minuni jos pe pământ, ...( Ioel 2: 29-30; Faptele apostolilor 2:19).

                La ieşirea din Templu printre întrebările ucenicilor a fost şi aceasta: „...care va fi semnul venirii Tale...?” Citind cu atenţie răspunsul, găsim în declaraţia Domnului Isus următoarele: „ pe alocuri, vor fi cutremure de pământ, foamete şi ciumi”. (Matei 24.1-7).

                La sfârşitul lunii iunie 2008 Federaţia Internaţioanlă a Crucii Roşii şi a Semilunei Roşii a dat raportul privind situaţia nenorocirilor din lume. Interesant este că nu valurile seismice, uragane, cicloane, inundaţii, chiar foametea sunt obiective care la acest raport au avut un loc primordial. Crucea Roşie a analizat şi detaliat o nenorocire extrem de complexă – ciuma Sida. S-au prezentat mai multe exemple concrete printre care Kenia, unde peste trei sute de mii de oameni s-au refugiat în timpul violenţelor după alegeri şi reprezentanţi ai Crucii Roşii au acţionat rapid pentru identificarea şi tratarea imediată a purtătorilor de SIDA din taberele de refugiaţi.

                Se estimează peste 34 milioane de oameni cu HIV, incluzând peste 3 milioane de copii. Numai în anul 2007 au fost infectaţi peste 4 milioane de oameni din care 420 mii au fost copii.

                Bill Gates s-a retras din funcţia de director general al Microsoft, companie pe care a fondat-o împreună cu prietenul sau din copilarie Paul Allen, in 1975, pentru a se concentra pe organizaţia sa filantropică, Bill şi Malinda Gates Foundation, cea mai mare din lume, finanţată parţial din averea sa.

                Unul din obiectivele fundaţiei familiei Gates este ajutorul financiar acordat tratării bolnavilor de SIDA, găsirea soluţiilor ca într-adevăr banii investiţi să ajungă la destinaţie.

                SIDA este o ciumă relativ nouă, care se răspândeşte cu o viteză mai mare decât se poate trata. SIDA este una din ciumile vremilor din urmă.

                Ziua Domnului va veni ca un hoţ. ...  fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă, aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri, şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului? Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea. De aceea, preaiubiţilor, fiindcă aşteptaţi aceste lucruri, siliţi-vă să fiţi găsiţi înaintea Lui fără prihană, fără vină, şi în pace. (2 Petru 3. 9-14).

 
Rubrică de Politologie Escatologică

 Uniunea Naţiunilor din America de Sud încheie procesul de grupare a împăraţilor pământului în vederea împlinirii unor profeţii escatologice. În Brazil, Brazilia, la 23 mai 2008, urmând exemplul SAARC, ASEAN, AU, EU, NAFTA conducătorii statelor continentului America de Sud au semnat Tratatul de Constituire al South American Community of Nations. În timpului Necazului Unic din istoria lumii fiara şi  împăraţii pământului şi oştile lor, se vor aduna ca să facă război cu Cel ce va şedea călare pe cal şi cu oastea Lui. (Apocalipsa 19:19).

POPULAŢIA LUMII CREŞTE VERTIGINOS 

Omului de rând, nefamiliar cu cuvintele Scripturii, adesea îi vine greu să creadă că într-adevăr tot ce e scris în Scriptură s-a împlinit, se împlineşte sau se va împlini întocmai. În Predica de pe Munte, atingând împlinirea proorociilor, Domnul Isus a spus: Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. (Matei 5:18).

            Urmărind articolele prezentei rubrici, prin prisma teoriei escatologice Premileniste, aţi ajuns familiari cu evenimentele ce se vor petrece foarte curând. Mireasa Domnului aşteaptă Răpirea. Cei rămaşi vor avea parte de un necaz unic în istoria omenirii. Domnul se va întoarce cu Mireasa să domnească pe pământ pentru o perioadă, menţionată de Scriptură ca, fiind o mie de ani. În perioada milenară, Diavolul va fi legat şi se va restaura Edenul pe pământ. După dezlegarea diavolului, el va înşela neamurile pământului în frunte cu Gog şi Magog adunându-le pentru război. Din cer se va coborî un foc care-i va distruge. Va avea log judecata şi apariţia unui cer nou şi a unui pământ nou (vezi Apocalipsa 20).

            Un amănunt demn de menţionat este că împăraţii pământului existent, nu mai sunt menţionaţi în Scriptură după unirea cu fiara. - Şi am văzut fiara şi pe împăraţii pământului şi oştile lor, adunate ca să facă război cu Cel ce şedea călare pe cal şi cu oastea Lui.- (Apocalipsa 19:19). Împăraţii pământului existent pentru ultima dată se vor organiza să se ridice împotriva Domnului oştirilor.

            În timp ce scriam aceste rânduri am încercat să captez o cifră rotundă de înregistrare a populaţiei pământului: 6,696,338,000. Ultima cifră creşte mai mult ca o unitate pe secundă. Creşterea numerică a populaţiei globului este diferenţa între natalitatea înregistrată (numărul de naşteri la o mie de locuitori) şi mortalitatea înregistrată (numărul de decese la o mie de locuitori).

            În ultimele secole sporul natural anual al locuitorului pământului a crescut de la 3 milioane în 1750 la 7 milioane în 1850, 45 milioane în 1950.

            U.S. Bureau of the Census International Data Base consemnează că s-a ajuns ca populaţia mondială să crească anual cu circa 77 milioane de locuitori.

The World Almanah and Book of Facts, consemnează că populaţia lumii este concentrată în zece ţări: China, India, SUA, Indonezie, Brazilia, Rusia, Pakistan, Bangladesh, Japonia, Nigeria. Cele zece state cele mai populate ale planetei concentrează trei cincimi din populaţia Terrei, celorlalte peste 180 de ţări, plus teritoriile dependente şi neautonome, revenindu-le doar două cincimi. Un alt lucru este că două ţări, China şi India, concentrează aproape două cincimi din întreaga populaţie a globului pământesc.

 LIMBILE CEL MAI VORBITE PE GLOB 

Pe baza informaţiilor prezentate de ethnologue.com, nu engleza este limba cea mai vorbită pe glob în secolul ce-l trăim.

Peste un miliard de pământeni vorbesc limba mandarina, dialect al limbii chineze, modelul limbii chineze standard. Când eram pe Insula Penang, în Malaiezia, am participat de câteva ori la serviciile unei biserici de chinezi care vorbeau mandarina. Serviciile în biserică erau în mandarină şi engleză. Unul din chinezi îmi spunea un lucru interesant, şi anume că fiecare cuvânt mandarinez poate fi pronunţat în vreo patru feluri diferite aşa că să nici nu încerc să pronunţ cuvintele limbii că-mi va fi foarte greu a le pricepe.

A doua limbă este engleza, vorbită de peste 500 milioane.

Pe locul trei se află limba indiană oficială, hindi, vorbită de aproape 500 milioane de oameni.

Spaniola se află pe locul patru, vorbită de aproape 400 milioane de pământeni. Urmează în ordine: rusa (peste 277 milioane vorbitori), araba (246 milioane vorbitori), bengali (Bangladesh vorbită de peste 200 milioane de oameni), portugheza (191 milioane vorbitori), franceza (peste 159 milioane vorbitori).

 UNIUNILE ÎMPĂRAŢILOR PĂMÂNTULUI

 Ţările lumii în număr de peste 200, independente şi dependente au hotare aprobate de ONU şi sunt răspândite pe toate cele cinci continente. Anul 2008, este anul când s-a semnat tratatul de unificare a ţărilor din America de Sud, ajungându-se ca toate ţările lumii să fie unificate la nivel de continente.

The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) formată în 8 august 1967 prin asocierea a zece ţări din Asia de sud-est.

Acordul de Liber Schimb Nord-American (NAFTA în North American Union) a legat SUA în 1980 cu Canada şi apoi în 1988 cu Mexic.

South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC), formată în 8 decembrie 1985 prin asocierea ţărilot din Asia de Sud: India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Maldives şi Buthan. China şi Iranul îşi exprimă tot mai mult interesul la alipirea de SAARC.

Europenian Union (EU) a fost stabilită, oficial, în 1 noiembrie 1993 şi unind azi, în 2008, 27 state independente.

The African Union (AU) formată în 9 iulie 2002, unind ţările africane exceptând Marocul.

South American Community of Nations (SACN) formată la 23 mai 2008 cuprinzând toate ţările Americii de Sud exceptând Guiana franceză care face parte din uniunea Europiană.

Ţările Americii Latine  se întâlnesc adesea în forumuri tematice să ia hotărâri comune.

Rolul tuturor acestor uniuni este de a asigura mişcarea liberă pe continent cu posibilităţile schimbului comercial, economic şi politic. Fiecare uniune are în plan scoaterea şi circulaţia monedei proprii şi a unui guvern centralizat.

La nivel mondial, 60 de ţări ale lumii au semnat formarea unui tribunal internaţional, The International Criminal Court.

Ca mare putere a lumii, Rusia, forţând loialitatea Comunităţii Statelor Independente, rămâne de o parte bucurându-se de a fi membru permanet al Consiliilor ONU, cochetând cu cine e mai puternic., şi criticând pe cine e în declin sau cui nu-I merge prea bine. Unele din “statele independente” se vor alipi de una din uniuni.

 SUA, MĂR DE CEARTĂ

Agenţia Reuters, a dat publicităţii, cuvântarea preşedintelui Rusiei de la Forumul Economic Internaţional de la St. Petersburg, prin care se exprima că SUA poartă toată vina pentru dezastrul economic mondial.  Sîmbătă, 7 iunie 2008, preşedintele Rusiei Dimitry Medvedev a blamat America pentru criza globală finaciară anunţând că Ruisa are soluţia ieşirii din situaţia gravă mondială. Iată câteva declaraţii: “Sistemul financiar american este incapabil să rezolve declinul finacnair mondial”. “Politica economică Americană este dominată de egoism economic”.

Pe de altă parte preşedintele Medvedev a declarat că “Rusia are acum un rol global bine îneţeles în a ajuta comunitatea globală” A cerut companiilor ruse să meargă în toată lumea să ajute la ridicare econmiei mondiale.

UN NUMĂR RESTRÂNS DE ÎMPĂRAŢI AI PĂMÂNTUL 

Concluzionând cele de mai sus pot spune că deşi poulaţia lumii creşte cu o viteză nemaintâlnită, împăraţii pământului se unesc la nivel de continente fiind foarte uşor ca la comanda fiarei să se poată uni toţi împreună, să facă războiul apocaliptic, care va duce la încheierea misiunii lor, a împăraţilor pământului pe pământul plin de necaz.

 În loc să ne imaginăm unirea a peste 200 de împăraţi deodată, conducând peste 6 miliarde de oameni. este mai uşor să înţelegem unirea a şase – şapte împăraţi care au sub conducere cele peste 200 de ţări ale lumii cu locuitorii lor.


„ÎNTR-O LUME ATÂT DE AGRESIVĂ, DESTULE SUFLETE SE SIMT STINGHERE ŞI AU NEVOIE DE HRANA CUVÂNTULUI SFÂNT”

„Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu, şi aveţi credinţă în Mine. În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi. ştiţi unde Mă duc, şi ştiţi şi calea într-acolo.”  (Ioan 14:1-4)

Acestea au fost versetele alese de familia lui nea Cristi pentru a fi puse pliantul de la serviciul de priveghi şi de înmormântare.

Am apreciat şi apreciez că în momente de grea încercare pentru familia Ioanide, au ales cuvintele Domnului Isus adresate ucenicilor specific pentru momente de despărţire ca acestea.

Nu sunt un ziarist de profesie. Nu am făcut nici o şcoală de ziaristică. Dar în anul 2001, nea Cristi şi fr. Mircea Lubanovici m-au provocat să scriu la ziar ce cred eu despre mântuire. Aşa a început rubrica Străjerul. După doi ani, în 2 iunie 2003, exact acum 5 ani, nea Cristi mi-a cerut ca Rubrica Străjerul să fie parte integrantă din ziarul Romanian Times pentru că spunea dânsul citez: „într-o lume atât de agresivă, destule suflete se simt stinghere şi au nevoie de hrana Cuvântului Sfânt” (închei citatul)

În aceiaşi lună, iunie 2003, nea Cristi m-a rugat insistent să preiau şi rubrica Mărul de Ceartă. Nu a fost uşor. A fost însă o delectare, de-a lungul anilor, să discutăm amândoi escatologie scripturală, şi foarte adesea nea Cristi îmi spunea să am curajul să mă duc mai adânc că evenimentele se precipită, şi cititorii ziarului trebuie să fie atenţionaţi la o veghere mai serioasă, pentru vremurile din urmă.

Nea Cristi era omul care tindea spre perfecţiune. Adesea împărtăşeam ideia că şi în ultima secundă am mai avea ceva de corectat la articolele ce le scriam.

Am învăţat multe de la nea Cristi. Pentru mine ca şi corespondent al ziarului nea Cristi a fost de un mare ajutor. Deşi era cu 10 ani mai în vârstă ca mine şi-l consideram ca şi dascăl al meu, era gata să asculte şi o altă părere. Era o personalitate deosebită şi uneori mesajul lăsat pe telefon era: „Daţi-mi, vă rog, un telefon. Aş vrea să ne sfătuim intr-o problemă destul de delicată.” Trebuia să mă rog Domnului să ştiu ce spun când vorbeam cu nea Cristi uneori ore în şir la telefon.

Ultima dată când l-am vizitat, în 22 mai 2008, după ultima operaţie de inimă, mi-a spus că nu poate să scrie, şi l-a rugat pe Ted Pop să scrie editorialul pentru numărul 213 al ziarului. Îmi spunea că se bucură urmărind pe internet cum români de pe tot globul citesc ziarul. Spunea nea Cristi, că sunt unii care ore întregi stau şi citesc şi meditează la cele scrise în Romanian Times. Se bucura nespus de mult văzând rostul muncii sufletului dânsului. Se bucura când urmărea cum românii în singurătatea ce o trăiau departe de casă, sau în anturajul celor dragi deşi extrem de ocupaţi îşi găseau timp să citească mesajele ziarului. Era bucuria cu care nea Cristi se hrănea zilnic.

Nea Cristi mi-a fost un dascăl de neegalat. Nea Crsiti mi-a fost un model. Nea Cristi mi-a fost un încurajator permanent. Nea Cristi mi-a fost un prieten. Nea Cristi a fost un caracter demn de urmat. Nea Cristi îmi va lipsi enorm.

Nea Cristi a lăsat în urmă valori inestimabile. Nea Cristi va fi pomenit peste ani şi ani de mulţimea de români care i-au citit şi care-i vor citi gândurile. Nea Cristi va rămâne mereu în inima şi mintea noastră.

M-am rugat pentru nea Cristi şi mă rog şi pentru familia rămasă. Aşa cum discutam cu nea Cristi, Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Domnul Dumnezeu ştie ce face. Domnul Dumnezeu nu greşeşte niciodată. Este Dumnezeul oricărei mângâieri. şi mă rog ca El Domnul Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri, să vă mângâie în toate necazurile voastre, pentru ca, prin mângâierea cu care voi şi noi înşine suntem mângâiaţi de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în necaz! Amin!

            Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze!

                                                     Nelu Ciorba

  

 NENOROCIRI
Psalmistul Asaf, în Psalmul 80 se ruga Domnului Dumnezeu spunând:
            “Ridică-ne, Dumnezeule, fă să strălucească Faţa Ta, şi vom fi scăpaţi! Doamne, Dumnezeul oştirilor, până când Te vei mânia, cu toată rugăciunea poporului Tău? ... Ne faci să fim MĂRUL DE CEARTĂ al vecinilor noştri, şi vrăjmaşii noştri rîd de noi între ei. Ridică-ne, Dumnezeul oştirilor! Fă să strălucească Faţa Ta, şi vom fi scăpaţi!”

Ciclonul Nargis, care a lovit Birmania pe data de 3 mai 2008 şi cutremurul din data de 12 mai 2008, magnitudinea de 7,8 pe scara Richter, din provincia Sishuan din sud-vestul Chinei m-au determinat să fac o analiză a dezastrelor secolului XX şi XXI.

Orice se întâmplă în lumea aceasta, este controlat de Dumnezeul cerului şi al pământului şi nu sunt oameni mai răi în Asia decât în altă parte, dar cele două dezastre petrecute instantaneu, fără intervenţia umană conştientizează creştinii la pocăinţă sinceră şi pregătirea pentru veşnicie. Spun creştinii, pentru că cei mai mulţi nu se gândesc la veşnicie nici măcar în faţa primejdie lor sau ale altora.

La cumpăna dintre anii 2007 şi 2008 am scris câteva constatări despre nenorocirile secolului XX, din care spicuiesc câteva în continuare.

Duminică 25 noiembrie 2007, organizaţia de caritatea britanică Oxfam a lansat concluziile unui studiu al nenorocirilor din ultimii douăzeci de ani. Studiul Oxfam a fost bazat pe date transmise de Crucea Roşie Internaţională şi universitatea Louvain din Belgia. Astfel în 1980 pământul a fost lovit cu 120 dezastre naturale semnificative, ajungând în anul 2007 la numărul de peste 500 pe an, dezastre cu efecte semnificative.

            Anul 2007 a fost lovit de dezastre în toate părţile globului afectând în primele 10 luni peste 250 milioane de oameni, a declarat Oxfam director, Barabra Stocking. E a adăogat: „Ne aşteptăm la dezastre din ce în ce mai multe şi cu pericole semnificative”.

            Dacă între anii 1985 şi 1994 dezastrele naturale au afectat în jur de 174 milioane de oameni anual, între anii 1995 şi 2004 au fost afectaţi peste 240 milioane. Când s-au luat în calcule dezastrele lumii s-a ţinut cont de cutremure de pământ, foamete, ciumi, dereglări ale atmosferei, necazuri pe pământ.

Miercuri 7 mai 2008, Societatea Naţională de Cruce Roşie şi Semilună Roşie la Bucureşti a publicat un raport al dezastrelor, în care printre altele se specifică anul 2007 cu o creştere a dezastrelor naturale cu 60 la sută faţă de 2006. Două sute unu milioane de persoane sau o persoană din 33 de pământeni au fost afectate de dezastre naturale în anul 2007.

Statistic, vorbind de un număr de 40 mii de morţi la un cutremur, trebuie luat în considerare ce stă în spatele fiecărei victime: o fiinţă umană pentru care a murit Christos, o personalitate unică, o familie cu planuri măreţe, persoane rămase fără ajutor pe toată viaţa.

Scriptura nu ne lasă fără răspuns la vremurile ce le trăim şi ne relatează în mod direct şi explicit, nenorociri ale vremurilor din urmă: Pe alocuri vor fi mari cutremure de pământ, foamete şi ciumă; vor fi arătări înspăimântătoare, şi semne mari în cer. (Luca 21:11); Vor fi semne în soare, în lună şi în stele. şi pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, ...( Luca 21:25); În zilele acelea... voi face să se arate semne sus în cer şi minuni jos pe pământ, ...( Ioel 2: 29-30; Faptele apostolilor 2:19)

Isaia a profeţit pentru vremurile din urmă spunând că va veni o vreme când omul se va uita spre pământ şi va fi lipsit de nădejde: „ va fi ...  un muget, ca mugetul unei furtuni pe mare; uitându-se la pământ, nu vor vedea decât întuneric şi strâmtorare, iar lumina se va întuneca în norii lui.” (Isaia 5:30). 

            Privind în istoria lumii găsim catastrofe mari de la potopul lui Noe încoace, dar frecvenţa dezastrelor în secolele XX şi XXI s-au accentuat foarte mult.

 

CUTREMURE DE PĂMÂNT:

2008, 12 Mai – Sishuan, China - peste 40,100 morţi, peste 250,000 răniţi şi milioane afectaţi în mod direct. Au fost măcelărite peste 2,5 milioane de animale domestice cele mai multe păsări de casă. Peste 30,000 hectare vegetale şi grâu, peste 100,000 hectare cu orez au fost afectate.

2007, August – Peru – peste 1,540 morţi şi răniţi

2006, Mai – insula Java, Indonezia – peste 5,700 victime

2005, 5 Octombrie  – Kashmir, Pakistan - peste 80,000 morţi şi peste 3 milioane fără adăpost.

2004, 26 Decembrie  – insula Sumatra, oceanul Indian, cel mai mare Tsunami înregistrat în istorie –  între 225,000 şi 275,000.

2003, 26 Decembrie  – oraşul Bam, Iran -  între 31,000 şi 43,000 morţi.

1999, 17 August – Turcia peste 20,000 morţi

1976, 28 Iulie -  oraşul Tangshan, NE Chinei – 242,000 morţi, declaraţi oficial. Neoficial s-a estimat la 655,000 morţi.

1970 - Peru - peste 50,000 morţi

1948, 5 Octombrie – Ashgebat, Turkmenistan – peste 110,000 morţi.

1935, 30 Mai – ~uetta, Pakistan între 30, 000 şi 60,000 morţi

1932, 25 Decembrie - China – 70,000 morţi

1929, 16 Decembrie – Gansu, China peste 200,000 morţi

1927, 22 Mai – Xining, China – peste 200,000 morţi.

1923, 1 Septembrie – Tokyo, Japonia – peste 143,000 morţi.

1908, 28 Decembrie -   Messina-Reggio-Calabria, Italia peste 123,000 morţi.

România în secolul trecut a fost mişcată de peste 108 cutremure cel mai puternic fiind cel din 1977, 4 martie – Vrancea  - 1,578 morţi

Conform Institutului de Cercetare Geologica al Statelor Unite ale Americii s-a ajuns ca mai mult de 3 milioane de cutremure să mişte pământul anual. Peste 8,000 seisme pe zi sau unul la fiecare 11 secunde.

Privind statisticile de mai sus uită-te încă o dată ce s-a petrecut în anii 2003, 2004, 2005, 2006 ,2007 şi 2008, în comparaţie cu anii 1901 - 2002 şi consider că nu poţi fi indiferent.

URAGANE, CICLOANE, INUNDAŢII

 2008, 3 Mai – ciclonul Nargis, peste 190 km/oră, cu valuri de peste 6 metri are al ora editării articolului un bilanţ de peste 150,000 morţi şi dispăruţi.

            Una dintre cele mai izolate ţări din lume, Myanmar, fostă Birmania, o populaţie de 24 milioane locuitori, sub regim militar foarte dur, condusă 46 ani de junta militară lovită pe nepregătite de ciclonul Nargis, foarte greu a acceptat ajutor internaţional, mărind astfel numărul victimelor.

2007 – Noiembrie - Bangladeş - peste 3300 morţi

2007 – Iunie – Septembrie – inundaţii (Nepal, India Bangladeş) – peste 3,200 morţi  şi 25 milioane fără adăpost.

2005, August – Uraganul Katrina - peste 1,800 de morţi

1998, 26 Ocotmbrie – 4 Noiembrie – uraganul Mitch a lovit Honduras şi Nicaragua omorând peste 11,000 şi lăsând peste 2,5 milioane fără adăpost.

1975, 5 August – fluviul chinez, Yangtze – peste 85,000 morţi.

1971 – Hanoi – Vietnam ploi torenţiale au omorât peste 100,000 oameni.

1970, 13 Noiembrie – ciclonul Bhola – delta Gange – Bangladeş – peste 500,000 morţi declaraţi oficial. S-au estimat peste 1 milion de morţi.

1931, Mai – August – inundaţii în China – peste 4 milioane morţi.

 EPIDEMII ŞI FOAMETE

 În anul 2007 s-a ajuns ca peste 3,5 milioane de copii mor în fiecare an de foame or din cauza calităţii proaste ale alimentelor şi insuficientă mâncare, asta înseamnă aproape 10 mii copii mor zilnic de foame.

Creşterea preţului orezului şi grâului produce o creştere a numărului de persoane care mor de foame sau din lipsa alimentaţiei se îmbolnăvesc şi mor.

1900 până în prezent – Malaria omoară peste 1 milion de oameni în fiecare an.

1980 până în prezent peste 65 milioane de oameni au murit de SIDA şi infectaţi cu HIV.

1984 – 1900 în Etiopia peste 1 milion de oameni au murit de foame.

1965 – 1967 – seceta în India a omorât peste 1,5 milioane de oameni.

1957 – 1958 – gripa asiatică a omorât peste 2 milioane de oameni.

1921 – seceta din Rusia a omorât peste 5,21 milioane de oameni. Lenin deşi era catastrofal a refuzat să recunoască dezastrul ce nu-l putea controla.

1918 – 1919 – gripa spaniolă a omorât peste 20 milioane de oameni.

            Ce vă zic vouă, zic tuturor: VEGHEA{I !  – Marcu 13:37.

ISRAELUL LA 60 DE ANI DE LA INDEPENDENŢĂ

Prin legământul cu Avraam, Dumnezeu a promis seminţei lui, prin Isaac, marea parte a teritoriului din partea de est a Mării Mediteraniene. Fiind un legământ necondiţionat cred că Domnul Dumnezeu îl va împlini în vremurile din urmă, în condiţiile şi parametrii stabiliţi de El.

Unul din popoarele care a dat mult de lucru Israelului au fost şi sunt moştenitorii lui Ismael, fratele vitreg a lui Isaac, care înainte de a fi născut Domnul a zis că va fi ca un măgar sălbatic printre oameni; mâna lui va fi împotriva tuturor oamenilor, şi mâna tuturor oamenilor va fi împotriva lui; şi va locui în faţa tuturor fraţilor lui. (Genesa 16:12).

Pe vremea lui David şi Solomon, Filistia era ca un golf, înconjurat de pământul Israelului şi de Marea Mediterană, având cetăţile Gaza la sud, Ascalon la centru şi Asdod la nord. Israelul ocupa în acest timp marea parte a Siriei, Iordanului şi coasta de est a Mediteranei de la Tir (Libanul azi î Fenicia atunci) până la sud de Gaza.

Pe la 860 BC, Împărăţia lui Israel s-a împărţit având Iuda la sud, nemaiavând ieşire la Marea Mediterană, o mică parte din Iordania până la nord de Marea Moartă. Israelul deşi avea 11 seminţii devine mai mic: la nord de Iuda, la vest de râul Iordan, la sud de Siria şi Liban, cu ieşire la Marea Mediterană. 

Pe la 700 BC, Imperiul Asirian a desfiinţat Israelul şi Iuda ca şi state independente.

Pe la 625 BC, Iosia a reuşit să refacă Iuda, cu o mică parte din fostul Iuda şi o parte din fostul Israel.

Pe la 600 BC, Imperiul Babilonian a distrus din nou independenţa regatului Iuda.

Pe la 450 BC, după exil, pe vremea Împărăţiei Persiei, s-a reconstruit Iuda în jurul Ierusalimului.

332 BC – Alexandru cel Mare stăpânitorul grecilor şi învingătorul perşilor, a cucerit Iuda şi o obligat-o să i se supună.

În anul 70 AD romanii au împrăştiat fii lui Israel în toată lumea.

În anul 1909 la nord-est de oraşul Jaffa a fost fondat oraşul Tel Aviv, care înseamnă Dealul Primăverii.

Începând cu anii 1920 violenţa a fost endemică în relaţiile arabo-israeliene, în Palestina înregistrându-se ciocniri violente în 1920, 1921, 1929 şi 1936-1939. În timpul celui de-al doilea război mondial amploarea confruntărilor violente s-a redus.

            În noiembrie 1947 ONU a recomandat împărţirea teritoriul cunoscut ca şi Palestina între un stat evreu pe 54 % din teritoriu şi un stat arab pe restul de 46 %, în Ierusalim s-a consemnat bucuria din cartierele evreieşti şi consternarea din partea arabă a oraşului. Arabii au refuzat împărţirea hotărâtă de ONU. Greva generală a palestinienilor, însoţită de violenţă, este urmată de războiul arabo-israelian din 1948. După înfrângerea arabilor, mişcarea palestiniană a început să se reorganizeze în condiţii dificile. "În timp ce mişcarea sionistă, prin însuşirea treptată de terenuri, are totul de câştigat din împărţirea Palestinei, căci dispune de un punct de sprijin pentru cuceriri ulterioare, amputarea pământurilor lor este considerată inacceptabilă de către palestinienii convinşi de legitimitatea cauzei lor" - scrie istoricul Nadine Picadon de la Institutul de limbi şi civilizaţii orientale din Paris.

Războiul arabo-israelian din 1948 s-a încheiat prin armistiţii ale Israelului cu Egiptul (24 februarie 1949), Libanul (23 martie 1949), Iordania (3 aprilie 1949) şi cu Siria (20 iulie 1949), care au cuprins numai termeni militari şi nu aveau să aducă pacea permanentă.  În urma războiului, de pe harta Orientului Mijlociu a dispărut entitatea politico-statală numită Palestina. Teritoriul care fusese înglobat în structura Mandatului britanic a fost împărţit între noul stat Israel, Egipt (Fâşia Gaza) şi Transiordania (Cisiordania). Ierusalimul a fost împărţit între Israel şi Transiordania printr-o linie de demarcaţie de 13 km.

14 mai 1948. O după-amiază de vineri, când în aer deja ar fi trebuit să coboare pacea sabatului, oraşul Tel Aviv era cuprins de neliniştea aşteptării. La ora 16:00, preşedintele conducerii executive al Agenţiei evreieşti, David Ben-Gurion a deschis şedinţa. După cântarea imnului naţional, David Ben-Gurion, Bătrânul Leu a început, cu voce gravă, să citească Declaraţia de Independenţă: "Ţara lui Israel este locul în care s-a născut poporul evreu..."

În 17 iulie 1948 s-a creat Shekel-ul moneda monetară a Israelului înlocuind lira sterlină.

În 15 noiembrie 1948 s-a format compania aeriană israeliană, El Al.

În 4 martie 1949 Israelul a fost acceptat în ONU.

În 23 ianuarie 1950 guvernul israelian a mutat sediul guvernului şi al Parlamentului în zona de vest a Ierusalimului pe care l-a proclamat capitala statului Israel. Sionism, nume dat Israelului de duşmani vine de la Sion, un alt nume dat Ierusalimului. Comunitatea internaţională a refuzat însă, chiar până astăzi, să recunoască Ierusalimul drept capitala Israelului, motiv pentru care reprezentanţele diplomatice străine se află în continuare la Tel Aviv.

1967 şi 1973 – au avut loc războaie israeliano-arabe cu ocuparea de către Israel a Cisiordaniei, fâşiei Gaza şi înălţimilor Golan şi recucerirea unei părţi din Sinai de către Egipt, preludiu al negocierilor de pace şi al acordurilor de la Camp David.

1987 - 1994 – a avut loc prima Intifadă, "războiul pietrelor", iniţiată de populaţia palestiniană împotriva israelienilor.

1993 - Acorduri de pace intre Yitzhak Rabin şi Yasser Arafat la Washington. Un an mai târziu, s-a creat Autoritatea Palestiniană sub conducerea lui Yasser Arafat.

28 septembrie 2000 s-a declanşat a doua Intifadă, care a oprit accesul public la Muntele Templului. .

În 2001 s-au întrerupt negocierile israeliano-palestiniene şi cu toate încercările nu s-a putut restabili dialogul.

În 30 Aprile 2003 - Statele Unite a făcut anunţul oficial al Foii de Parcurs (Road Map) cu scopul de a restabili pacea între israelieni şi palestinieni. Denumirea oficială a lui Road Map este: A Performance-Based Road Map to Permanent Two-State Solution to the Israeli-Palestinian Conflict. Dacă cineva este interesat putem să-i dăm textul integral. În August 2003 Muntele Templului a fostr redeschis pentru public, cu anumite restricţii.

În 12 septembrie 2005 guvernul israelian a început mutarea civililor şi militarilor israeleini din Făşia Gaza şi nordul Samariei.

12 iulie 2006 a început al doilea război libanez.

Preşedintele Bush a încercat de multe ori să realizeze pace între urmaşii lui Isaac şi Ismael, sau în vorbirea populară între isrealiţi şi palestineini, dar fără rezultate scontate. Preşedintele încearcă cursa pe ultima sută de metri.

 

PĂMÂNT STRĂMOŞESC DAT ÎN SCHIMBUL PĂCII?

În luna mai cu prilejul sărbătoririi a 60 de ani de independenţă a Israelului, preşedintele Bush va pleca în Israel şi apoi în Egipt.

Ceva interesant este că în pregătirea acestei vizite preşedintele american s-a întâlnit doar pentru o oră cu regele Iordaniei Abdullah II şi în aceiaşi zi, joi 24 Aprilie 2008 preşedintele Bush l-a primit la Casa Albă pe liderul palestinian Mahmoud Abbas. Nu se ştie de o întâlnire prealabilă cu Olmert.

Deşi discuţiile cu amândoi liderii din Orientul Apropiat au fost în secret, una din obiectivele de bază a fost discutarea şi decizia cu privire la ţara care va controla Muntele Templului. Primul ministru Olmert este forţat din toate părţile să renunţa la controlul Muntelui Templului. 

Preşedintele Sirian, Bashar Assad, instigator al conflictului din Liban, cu legături strânse cu Iran şi Hamas cere Înălţimile Golan în schimbul păcii cu Israelul. Premierul turc, Recep Tayyip Erdogan, încearcă să facă mediatorul şi după vizita din luna aprilie 2008 de la Damasc a declarat: „Este o cerere a Siriei şi Israelului pentru noi de a face un efort de apropiere a celor două ţări. Relaţiile pentru început vor începe la un nivel mai de jos şi apoi se va face la nivel înalt”.

Liderul opoziţiei, Binyamin Netanyahu a declarat că primul ministru israelian, Olmert este iresponsabil „ofering pământul Înălţimilor Golan duşmanilor de dragul păcii”.

 

REPLICA TEMPLULUI

Cu vederea principală spre Zidul Plângerii, în complexul Yeshiva (Aish HaTorah î Focul Torei) Alloni Company (care a construit Muzeul Turnului Londrei şi Muzeul Lumii din Liverpool), construieşte un muzeu plasat pe trei nivele în valoare de 20 milioane dolari.

Muzeul va conţine replica Templului, istoria poporului israel de la primul evreu Avraam  până în prezent, dovezi care atestă prezenţa israeliţilor pe aceste teritorii de la formarea ca popor, aspecte din istoria zbuciumată a poporului israel de-a lungul istoriei, etc.


SEMNE – Esticii

Evenimente petrecute în ultimele două săptămâni aduc din nou în relief aspecte scripturale ale vremurilor din urmă. Citind această rubrică ai ajuns familiar cu subiectul de bază, SEMNE ale vremilor din urmă ancorate în patru direcţii definite de acrostihul SEMNE: Seminţiile lui Israel, Erezii, Muntele Templului, Nenorociri, Esticii (Împăraţii Răsăritului).
    Mă voi ocupa din nou de Estici, Împăraţii şi Împărăţiile Răsăritului.
     Israelul aşezat pe glob pe paralela de 30 grade are pe această paralelă, spre est, următoarele ţări: Iordan, Arabia Saudită, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India, China. Ceva de necrezut în urmă cu câţiva ani în zilele noastre se conturează tot mai mult o ridicare a Împărăţiilor Răsăritului, cu adânci semnificaţii escatologice. Apostolul Ioan prezintă în Apocalipsa începând din capitolul 15 cele din urmă şapte urgii ce vor fi vărsate în timpul Necazului Unic din Istoria lumii. În capitolul 16, după urgia a şasea, apostolul Ioan ne aduce în atenţie un amănunt, care nu poate fi desconsiderat, de cei interesaţi în escatologie: Al şaselea a vărsat potirul lui peste râul cel mare, Eufrat. Şi apa lui a secat, ca să fie pregătită calea împăraţilor, care au să vină din Răsărit. (Apocalipsa 16:12).
Pentru împlinirea unor proorocii escatologice există faze care sunt pregătite în timp, în diverse circumstanţe. Privind la împărăţiile Răsăritului, în anul 2008 un loc central îl va are China, cel puţin din două motive: Jocurile Olimpice de vară şi creşterea economică fără precedent.

JOCURILE OLIMPICE DE VARĂ DIN 2008
A XXIX-a ediţie a Jocurilor Olimpice se vor desfăşura anul acesta în Bejing, în perioada 8 – 24 august 2008. Cifra 8 la chinezi este asociată cu prosperitatea. Jocurile vor începe pe 8 august la ora 8 şi se vor încheia pe 24 (î3x8) august. De menţionat este că dreptul de găzduire oferit Bejingului era în detrimentul oraşelor: Toronto, Paris, Istambul şi Osaka.
Mascota Olimpiadei este formată din 5 figuri colorate, care conform filozofiei chinezeşti simbolizează 5 elemente primordiale ce alcătuiesc universul: peştele, panda, flacăra, antilopa şi rândunica.
Torţa olimpică este confecţionată dintr-un aliaj de aluminiu şi magneziu cu greutatea de aproximativ 1 Kg, are culoarea argintie iar cu roşu este imprimat motivul „Flacăra promisiunii”. Este proiectată astfel încât să rămână aprinsă la o forţă a vântului de 65 km/h şi la ploi de 50 ml/h. Torţa este umplută cu gaz propan care alimentează flacăra.
Flacăra Olimpică a plecat din Olimpia, Grecia de la templul Herei la 24 martie 2008 şi a ajuns la Bejing la 31 martie. De la Bejing parcurgând cei 137 mii kilometri în 130 de zile va trece prin 20 de ţări din cele cinci continente şi se va reîntoarce la Bejing.
Se încearcă peste tot unde ajunge flacăra Olimpică să se organizeze acţiuni de boicotare a Jocurilor Olimpice datorită situaţiei de criză din Tibet. La Paris, Londra, San Francisco, Buenos Aires ceremoniile dedicate vizitei flăcării olimpice au fost umbrite de ample proteste anti-chineze, în favoarea Tibetului.
Imediat după sosirea flăcării la San Francisco, preşedintele Comitetului Internaţional Olimpic, Jacâues Rogge, a plecat la Bejing să se întâlnească cu organizatorii Jocurilor Olimpice de varã. El a declarat cã olimpiada va trece peste criza provocatã de protestele care au însoţit traseul torţei olimpice. Rogge a cerut guvernului chinez, însă, să-şi respecte promisiunile făcute de a se aşeza la masa negocierilor cu Tibetul şi efectiv să respecte drepturile omului aşa cum a promis de la bun început. În China socialistă promisiunile se fac, nu se ţin, sau se vopsesc ca să arate ca împlinite.

ESTICII  ÎNFLORESC
Napoleon III a comparat China cu un gigant care doarme şi a tras următorul semnal de alarmă: „Când China se trezeşte, va cutremura lumea” După o lungă hibernare, China la peste 1,3 miliarde de oameni dublu cât Statele Unite şi Uniunea Europeană la un loc, se ridică peste noapte. Alături de China se ridică din obscuritate, India, precum şi alte ţări din Răsărit.
    Se ştie prea bine că secolul XIX a fost secolul Marii Britanii, secolul XX a fost secolul Americii şi că secolul XXI este secolul Răsăritului. Oare de ce nu s-au făcut extrapolări mai departe de secolul XXI? Pentru că nu e cazul.
    Secolul Răsăritului este dominat şi coordonat de China, şi îl numesc pe bună dreptatea secolul Chinei.  Secolele anterioare au demonstrat supremaţia puterii pe linie militară şi economică.
    Astfel istoria stă mărturie că în secolul XIX armata britanică a împânzit lumea. Marea Britanie era prezentă în atelierele de lucru ale lumii dominând ştiinţa, economia şi comerţul.   
    Încă trăim zilele din secolul trecut, al XX-lea când armata americană este peste tot în lume, când America domină lumea pe plan ştiinţific, economic şi comercial, zile în care, însă se vede un declin vertiginos al Americii din toate punctele de vedere.
      Flacăra olimpică a dat ocazia ca securitatea chineză la începutul lunii aprilie 2008 să acţioneze nestingherită în Londra, Paris, San Francisco, Buenos Aires, şi peste tot pe unde torţa s-a plimbat în cercul de lansare a Olimpiadei de vară. Guvernul britanic nu a reuşit să înfrunte cu efect nerespectarea drepturilor omului în China, dar securitatea chineză a reuşit să apere flacăra olimpică în Londra.
Fondul Monetar Internaţional la începutul luni aprilie 2008 se confruntă cu cea mai mare criză financiară în timp ce economia asiatică înfloreşte.
Dacă Marea Britanie şi Statele Unite ale Americii la formarea şi ascensiunea lor mondială s-au bazat pe aceleaşi valori şi aceiaşi limbă de circulaţie, nu tot aşa se întâmplă cu Esticii.

SECOLUL XXI – SECOLUL CHINEI
Aşa cum am scris mai înainte secolul XXI este secolul în care China va avea o puternică influenţă mondială. Cooperarea Chinei cu India, Rusia şi celelalte ţări ale Asiei va înlesni pregătire armatei împăraţilor Răsăritului pentru împlinirea unor profeţii escatologice.  
Guvernul chinez nu se călăuzeşte după Scriptură dar a înţeles importanţa infrastructurii rutiere în dezvoltarea economică. Dacă în urmă cu 20 de ani China nu avea nici o autostradă astăzi dispune de peste 46 mii kilometri de autostradă modernă, cu multă verdeaţă şi cu dotări de monitorizare de ultimă oră.
Jocurile Olimpice aduc în China trenul care va circula între Bejing şi Shanghai cu viteze de 350 km/oră. La începutul lunii aprilie 2008, a ieşit pe poarta fabricii trenul cu 8 vagoane a relatat The Indian Times. In perioada Olimpiadei, acesta va asigura legătura între Beijing şi Shanghai.
    Cu tehnologia existentă China care deţine 10 la sută din suprafaţa arabilă a globului asigură hrana pentru 22 la sută din populaţia lumii.
China este a treia ţară din lume după SUA şi Rusia care-şi poate trimite oameni în spaţiul cosmic.
La nivelul PIB China se situează pe locul patru în lume după SUA, Japonia şi Germania.
După SUA, China este al doilea producător de energie şi în acelaşi timp al doilea consumator de energie din lume. China a ajuns cel mai mare producător de oţel din lume.
Producţia industrială anuală chineză este în creştere cu 19 procente.
Rezervele valutare ale Chinei au ajuns să fie cele mai mari din lume, peste 1500 de miliarde dolari. China deţine vreo 408 miliarde dolari în titluri emise de Trezoaria americană.
China împreună cu SUA construieşte un cablu submarin de telecomunicaţii care leagă direct cele două ţări, cablu lung de 18 mii kilometri.
China împreună cu Rusia construieşte trei mai conducte de gaze între Siberia, Irkutsk şi insula Salahim direcţionate spre China.
China este în cooperare cu aproape toate ţările lumii în domeniul industrial, turism, agricultură, învăţământ.
Ar fi multe de spus, dar este evidentă ascensiunea Chinei, care în unele domenii a întrecut America secolului XX, şi în alte domenii este în faza de depăşire.
China este în bune relaţii cu vecinii. Este în bune relaţii cu ţările din estul Israelului. Relaţiile create, menţinute şi extinse sunt factori primordiali în înlesnirea adunării popoarelor a căror armate se vor aduna şi din spre Răsărit, la momentul profeţit se vor îndrepta spre Israel cu gândul de a-l şterge de pe harta lumii, aşa cum insistă acum un al prieten al chinezilor, Mahmoud Ahmadinejad, preşedintele Iranului.

Vegheaţi dar în tot timpul, şi rugaţi-vă, ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea, care se vor întâmpla, şi să staţi în picioare înaintea Fiului omului. (Luca 21:36)

CATOLICI, MUSULMANI ÎMPREUNĂ = EREZIE

Rubrica de faţă este destinată a vă aduce în relief evenimente actuale care au corespondenţă Scripturală, fiind semne ale vremurilor din urmă. Nu ne ocupăm de vremi şi soroace, nefiind treaba noastră, dar ne preocupă semnele care prevestesc împlinirea proorociilor cu referire la vremurile din urmă. (Matei 16:1-3).

            Evenimente petrecute în ultimele două săptămâni aduc din nou în relief aspecte scripturale ale vremurilor din urmă. Citind această rubrică ai ajuns familiar cu subiectul de bază, SEMNE ale vremilor din urmă ancorate în patru direcţii definite de acrostihul SEMNE: Seminţiile lui Israel, Erezii, Muntele Templului, Nenorociri, Esticii (Împăraţii Răsăritului).

            Erezia este o doctrină sau credinţă religioasă falsă care ia naştere în cadrul bisericilor sau grupărilor religioase şi care se depărtează de la doctrina fundamentală. Singura autoritate doctrinară la nivel de creştinism este Sfânta Scriptură. Fiecare grupare numită creştină îşi afirmă crezul bazat pe Scriptură. Ca să putem deosebi doctrinele creştine trebuie să le raportăm la Scriptură şi astfel le putem sau nu încadra la nivel de erezii.

Apostolul Pavel l-a avertizat pe Timotei de apariţia ereziilor în vremurile din urmă scriindu-i: va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute, şi îşi vor da învăţători după poftele lor. Îşi vor întoarce urechea de la adevăr, şi se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. (2 Timotei 4:3,4)

            Biserica a coborât standardul doctrinelor biblice la nivelul în care de dragul „păcii” să nu mai observe pericolul unirii religiilor, cu îndepărtare de Scriptură. Ecumenismul, despre care am scris în mai multe numere, s-a extins de la nivelul organizaţiilor creştine la relaţia islam - creştinism.

Viteza de apropiere s-a intensificat cu scrisoarea din 29 octombrie 2007 a Institutului Pontifical pentru Studii Arabe şi Islamice ca răspuns la scrisoarea deschisă a unui grup de cărturari musulmani care în esenţă au declarat concluzia lor teologică că dacă între musulmani şi creştini nu pot fi relaţii paşnice planeta nu poate supravieţui. A fost o invitaţie deschisă adresată creştinilor de a găsi un numitor comun cu musulmanii în aspectele esenţiale ale credinţei lor - principiul iubirii de Dumnezeu şi de aproapele cât şi credinţa într-un singur Dumnezeu. "Dacă între musulmani şi creştini nu e pace", au spus cărturarii, "atunci lumea nu poate exista în pace".

            Se întrevede o apropiere a celor două religii inventându-se anumite puncte comune. Aşa cum creştinismul are ca bază doctrinară Biblia, islamul are ca bază doctrinară Coranul. Cele două cărţi au principii de viaţă direct opuse: dragoste – ură, pace – război.  Unirea celor două religii este rezultatul a cel puţin două erezii apărute în biserică de-a lungul istoriei. Prima erezie este învăţătura falsă că Domnul Isus Christos nu este Dumnezeu, din această erezie derivă a doua şi anume doctrina falsă care-l prezintă pe Domnul Isus ca orice alt om. Pentru islam nu e o problemă propovăduirea acestor doctrine. Le-a preluat şi îmbrăţişat de la înfiinţare, aşezându-l pe Mahomed mai pre sus sau la nivel cu Domnul Isus.

Realitatea, însă, confirmă tot mai mult viteza de înstrăinare a bisericii catolice, cât şi ale altor grupări religioase de adevărurile Scripturii. Atunci când Domnul Isus este scos din ecuaţia relaţiei cu Dumnezeu, totul se năruie. Dumnezeul adevărat este înlocuit cu un IDOL (Imaginea unui Dumnezeu Oferit de Lume). Cum lumea este trecătoare şi dumnezeul oferit de lume este trecător.

Nu este alt Dumnezeu să afirme ce a afirmat Dumnezeul Isus Christos: „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine... (Ioan 14:6).

Cele două erezii cât şi alte învăţături false îşi au originea în îndepărtarea de Scripturi. Atât pentru omul de rând cât şi pentru orice grupare religioasă necitirea Scripturii înlesneşte afinitatea spre învăţăturile false. Însăşi citirea Scripturii fără cunoaşterea Adevărului, Domnul Isus, nu aduce foloase substanţiale. 

Necitirea Scripturii foarte uşor poate duce în rătăcire pe oricine şi astfel uşor poate îmbrăţişa orice teorie religioasă care circulă în lume.

Apropierea Catolicilor de Musulmani e posibil să se înfăptuiască doar ca să slujească Antichristului, şi nicidecum pentru apropierea „sfinţilor”. De fapt catolicii pot deveni musulmani mult mai uşor decât invers. Nici o ţară a lumii nu are legiferată pedeapsa prin plecarea din biserica catolică la islam. Sunt, însă ţari ale lumii care, deocamdată, pedepseşte aspru persoane care pleacă de la islam la catolicism sau la o altă religie.

MUSULMANII MAI MULŢI DECÂT CATOLICII

Agenţia de ştiri Reuter a dat publicităţii, duminică 30 martie 2008, că islamul a devenit cea mai mare religie a lumii, întrecând catolicismul care a fost pe locul întâi până acum.

Monseniorul Vittorio Formenti, statistician al Vaticanului, a declarat că în acest moment 19,2 la sută din populaţia globului este musulmană, în timp ce catolicii reprezintă doar 17,4 la sută. „Pentru prima dată în istorie noi nu mai suntem pe locul întâi, ne-au întrecut musulmanii”, a declarat Formenti pentru ziarul Vaticanului, L'Osservatore Romano.

Catolicii în lume sunt la nivelul destul de stabil de 1,13 miliarde, pe când musulmanii au ajuns la 1,3 miliarde, în creştere prin naşteri şi convertiri.

Aşa că, acum bin Laden are mai mult curaj să-l ameninţe pe papă. Joi, 27 martie 2007, Vaticanul a dat publicităţii ameninţarea primită din partea lui Osama bin Laden la adresa lui Papa Benedict al XVI –lea. CIA a confirmat că este o casetă autentică al liderului terorist. În ameninţarea adresată bin Laden îl învinuieşte pe papă de manifestaţiile negative ale europenilor împotriva musulmanilor.

 FILMUL ANTIISLAMIC „FITNA”

Liderul Partidului Libertăţii olandez, Geer Wilders, membru al Camerei Reprezentanţilor din Olanda, a postat pe internet un film de 10-15 minute care conţine poze din Coran cu cele mai semnificative texte care în mod direct porunceşte fidelilor distrugerea evreilor şi creştinilor infideli lui allah. Sunt prezentate şi imagini şocante ale atacurilor teroriste de la New York, Londra şi Madrid.

Filmul „Fitna” („Discordie”) doar pentru 24 de ore (Vineri-Sâmbătă, 28-29 martie) a fost prezentat pe site-ul LiveLeak.com şi a fost retras la ameninţările „foarte serioase” primite site-ului.

Pe site-ul YouTube.com mai era şi luni 31 martie 2008.

Mai multe ţări musulmane - Pakistan, Indonezia, Egipt, Iran, Afganistan; cât şi Uniunea Europeană, Secrearul general ONU, Ban Kimoon; secretarul general NATO au protestat cu privire la intenţia difuzării filmului. Furnizorul American de internet Network Solution, a suspendat site-ului de internet al Wilders, cu scopul de intimidare şi oprire a difuzării filmului. Reacţii împotriva filmului au fost pe tot globul: Europa, Asia, Australia, America. Musulmanii s-au declarat nemulţumiţi că li se arată pasaje din Coran, nemusulmanii s-au declarat nemulţumiţi de frică musulmanilor care vor găsi un nou motiv de răzbunare.

 MUSULMANI, CREŞTINI, EVREI LA CONFERINŢĂ

Regele Abdulah al Arabiei Saudite şi-a anunţat intenţia găzduirii unei conferinţe interconfesionale în Riyadh cu participare a liderilor musulmani, creştini şi evrei. Regele a declarat că cele trei credinţe vor trebui să lucreze împreună spre binele umanităţii.

Regele a salutat poziţia Papei de la Vatican în unirea catolicilor şi musulmanilor cu scopul de „oprire a violenţelor în lume şi câştigarea păcii şi siguranţei oamenilor.”

Regele a afirmat intenţia de a se întâlni cu papa la începutul lunii aprilie 2008 şi să contacteze lideri ai celor trei religii „să vină la un dialog ca şi fraţi în credinţă şi credincioşi ai aceluiaşi dumnezeu”... „să găsească principii comune de convieţuire găsite în Coran, Biblie şi Tora.”  

E un mare semn de întrebare cum regele la 84 de ani intenţionează această întâlnire, în Arabia Saudită, unde nu poate exista nici o grupare religioasă care nu declară existenţa lui Mahomed ca profet.  

Pe de altă parte, imaginaţi-vă unirea numai a celor două religii, musulmani şi catolici, la nivelul total scriptic de peste 2,5 miliarde. Se estimează toate celelalte denominaţii creştine, în afara catolicismului la nivelul de sub un miliard de locuitori. Încerc în momentul când scriu să înregistrez populaţia lumii care creşte la fiecare secundă. Scriu o cifră rotundă: 6,679,267,000. Din această cifră scoţând afară 1 miliard creştinii din toate denominaţiile exceptând catolicismul, şi apoi eliminând 2,5 miliarde catolici şi musulmani, rămânem cu vreo 3 miliarde de pământeni divizaţi în sute de grupări religioase şi nereligioase, ca atare sunt de neglijat în faţa armatei de 2,5 miliarde.

În anul 2008 sunt anunţate mai multe întâlniri între lideri musulmani şi catolici, cât şi alte religii cu scopul găsirii punctelor comune motivatoare unirii religiilor.

„Străjerule, cât mai este din noapte?” „Străjerule, mai este mult din noapte?” (Isaia 21:11)


SEMNE ALE VREMURILOR

Revenind la prezentarea evenimentelor trăite de noi, acum în martie 2008, evenimente cu corespondenţă Scriptural – escatologică vă reţin atenţia sub capitolul de studiu SEMNE cu două subcapitole: Erezii şi Nenorociri.

            Aşa cum am mai prezentat indicatoarele îndreptate spre vremurile din urmă sunt SEMNE bine definite şi ancorate în jurul a cinci evenimente majore definite de însăşi acrostihul SEMNE = Seminţiile lui Israel, Erezii, Muntele Templului, Nenorociri, Esticii.

      În ultimii ani, în Săptămâna Patimilor, anual au apărut noi variante de traduceri a textelor Scripturii încercând să minimalizeze puterea Golgotei şi măreţia Învierii Domnului Isus. Noua variantă a Bibliei, „The Manga Bible” îl prezintă pe Domnul Isus un superman. BBC1 lansează serialul „Patimile” încercând reabilitarea lui Iuda, Caiafa şi a lui Pilat, personaje principale în trădarea şi judecarea Domnului Isus.
        Fiecare dintre noi simţim pe zi ce trece nenorociri determinate de scăderea dolarului, creşterea preţului la benzină şi creşterea valorii aurului.


EREZII

Erezia este o doctrină, o învăţătură religioasă care ia naştere în rândul unui grup sau grupări religioase abătându-se de la doctrina de bază. Dicţionarul spune printre altele că erezia este o eroare, o rătăcire. Doctrina de bază a creştinismului, a credinţei creştine este în Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament. Orice abatere de la doctrina Scripturii este o erezie şi trebuie tratată ca atare.
        Apostolul Pavel l-a avertizat pe Timotei de apariţia ereziilor în vremurile din urmă scriindu-i: va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute, şi îşi vor da învăţători după poftele lor. Îşi vor întoarce urechea de la adevăr, şi se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. (2 Timotei 4:3,4).
          Christos
Domnul, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce. (Efeseni 2:6-8). Nu astfel este prezentat în “The Manga Bible”


„The Manga Bible” = EREZIE

Începând din anul 2000, nigerianul Ajinbayo Akinsiku, cu pretenţii la preoţia bisericii anglicane, găsind mai multe neconcordanţe în Biblie a început traducerea Bibliei într-un stil original. Akinsiku, 42 de ani, poreclit Siku, a crescut în Anglia şi Nigeria într-o familie de anglicani, în interviul dat la apariţia cărţii a spus printre altele că a devenit creştin la vârsta de 11 ani.
          Manga este cuvântul japonez pentru benzile de desene animate şi printate. The Bible Manga este biblia cu acţiuni comice, captivante.
           În Februarie 2007 a fost publicată Noul Testament în versiunea The Manga Bible. A fost salutată şi acceptată de biserica anglicană.
          La începutul lunii martie 2008 publicaţia americană Zodervan, din Michigan, a lansat la vânzare varianta americană a traducerii „The Manga Bible”.
          Noua biblie este o erezie. Sunt scoase o mare parte din cărţile şi personajele Bibliei. Sunt scoase afară porţiunile cu învăţătură şi amplificate acţiunile. Dintre acţiunile din Biblie este scos afară personajul Lot şi ca atare Sodoma şi Gomora. Este scos afară visul lui Iosif. Iona este prezentat ca un erou care salvează Ninive. Apocalipsa în această biblie are doar 4 pagini, neavând acţiuni ale trecutului.
           Domnul Isus este prezentat ca un samurai care vine în oraş sub forma unei siluete şi totodată un revoluţionar puternic. Predica de pe munte nu a avut loc în variante Manga neavând acţiuni interesante de prezentat.
Conform Centrului Doubleday, „The Manga Bible” s-a vândut în peste 300 mii de copii în Anglia şi vreo 15 mii în America.
          În esenţă „The Manga Bible” scoate în evidenţă dreptatea lui Dumnezeu, prin acţiuni comice ale istoriei.


FILMUL PATIMILE – O ALTĂ EREZIE

Secvenţe din ultima săptămână din viaţa Mântuitorului, pe pământ sunt interpretate în stil nou în noul film difuzat de BBC1, începând din 16 martie 2008, ziua de început a Săptămânii Mari. În film Maria Magadalina nu este prezentată ca o prostituată, ci una din femeile evlavioase din apropierea lui Isus. Iuda este prezentat în film ca un prieten a lui Isus şi în acelaşi timp un prieten a lui Caiafa. Iuda trebuia să aleagă între Isus şi Caiafa, dar a decis în favoarea lui Caiafa.
          Pilat un alt prieten a lui Caiafa, trebuia să-şi salveze pe de o parte familia, ascultând de nevastă şi pe  de altă parte să salveze situaţia revoluţionară a provinciei Iudeii.
          Cei trei Iuda, Caiafa şi Pilat au acţionat justificat în circumstanţe specifice vremii salvând de fapt conflictele existente şi rezolvându-şi problemele personale. Problemele lor concluzionează filmul, după patru ore, „s-au rezolvat” prin condamnarea la moarte a lui Isus.

NENOROCIRI ALE LUNII MARTIE 2008

Pământul a fost blestemat din pricina omului, când a păcătuit, şi se vede că se îndreaptă spre limitele de existenţă. Pământul suspină, suferă şi nu mai poate da resursele necesare existenţei. Pământul strigă pentru o nouă viaţă. În ediţia 204 scriam: „Anul 2008 este un an când se va vedea foarte relevant profeţia lui Isaia cu împlinire în vremurile din urmă când omul se va uita spre pământ şi va fi lipsit de nădejde: „În ziua aceea, va fi .... un muget, ca mugetul unei furtuni pe mare; uitându-se la pământ, nu vor vedea decât întuneric şi strâmtorare, iar lumina se va întuneca în norii lui.” (Isaia 5:30).”
Au trecut două luni jumate şi deja simţim nenorociri legate de dolar, petrol, cumpărături în general.

Deşi aurul de peste 6 decenii nu mai este etalonul monedei financiare el a rămas garantul drepturilor de proprietate. Alan Greenspan fostul guvernator al Băncii Centrale Americane (Federal Reserve) a spus: „Secretul jenant din spatele tiradei etatiştilor împotriva etalonului aur este acela că deficitul bugetar este pur şi simplu o schemă ascunsă de confiscare a bunăstării. Aurul se opune acestui proces insidios, fiind garantul drepturilor de proprietate. Dacă se realizează acest fapt, nimeni nu va avea nici o dificultate să înţeleagă antagonismul etatiştilor faţă de etalonul aur.”
            În weekend-ul când scriu acest articol, 15 martie 2008, la bursa din New York uncia de aur a ajuns la valoarea istorică de 1000 de dolari. Preţul petrolului, pe piaţa americană, pentru prima dată în istoria lumii a depăşit 111 dolari pe baril. Fiecare dintre noi care mergem la staţia de benzină vedem cum ne usucă la buzunar umplerea rezervorului de la maşină. Dolarul american a scăzut sub yenul japonez (un dolar = 99.77 yeni) şi a ajuns la cea mai mică valoare faţă de euro, de la înfiinţarea acestuia (un euro = 1.56 dolari).

Al doilea exportator de petrol al lumii, Rusia a hotărât efectuarea tranzacţiilor financiare pentru petrol în rublă şi nu în dolar.
       Din 2005 Iranul al patrulea exportator de petrol nu face tranzacţiile financiare petrolifere în dolar.
            Se încearcă tot felul de răspunsuri la întrebările „De Ce?”.
           Aşa cum am mai scris punctul de vârf al descoperirii petrolului a fost în 1965, iar în 2005 s-a constatat ca fiind punctul de vârf al producţiei de petrol. Geologul american Marion King Hubbert a emis teoria că inevitabil extracţia petrolului va scădea. „Vârful petrolului”, ”apogeul petrolului”, ”vârful Hubbert” ”peak oil” a fost pus în vârful piramidei producţiei de petrol. Istoria extracţiei petrolului urmează curba Hubbert, de forma unui clopot, care acum este în partea descendentă a clopotului. Când vorbim de petrol, vorbim de energie, transporturi, mâncare, îmbrăcăminte, susţinerea vieţii deci.
        Consider că principala cauză a deprecierii dolarului este petrolul, depreciere datorată scăderii rezervei mondiale petrolifere, vânzarea petrolului pe alte monede înafara dolarului. Scăderea producţiei de petrol aduce pe lângă strâmtorare între oameni şi grija accentuată a zilei de mâine. 
         Sunt cel puţin trei elemente ale existenţei în cantităţi din ce în ce mai mici: petrolul, apa potabilă şi alimentele, toate trei sunt surse naturale, scoase din pământ. Pământul nu mai are ce da. Isaia spune că va veni vremea când oamenii se vor uita la pământ şi  nu vor vedea decât întuneric şi strâmtorare.” (Isaia 5:30). Nu-ţi trebuie studii teologice să-ţi dai seama că se apropie acele vremuri. Eşti gata pentru ele?

Ce vă zic vouă, zic tuturor: Vegheaţi!”(Marcu 13:37)
MARELE SIGILIU ŞI ESCATOLOGIA


    Marţi 12 februarie 2008, Secretarul de stat American, Condoleezza Rice, în sala de Expoziţii ale clădirii federale Harry S. Truman a inaugurat expoziţia de comemorare a 225 ani de creare a unuia din cel mai celebru simbol american, Marele Sigiliu, care în esenţă reprezintă unitatea, puterea şi independenţa Statelor Unite ale Americii.
Până anul acesta nu s-a încercat niciodată oficial explicarea publică a acestei alegeri şi multe alte simboluri prezente în mod dubios pe sigiliu au rămas necunoscute muritorilor de rând.
Nefiind ceva explicat oficial au avut loc tot felul de interpretări unele din ele documentând rolurile Americii în vremurile din urmă, Noua Ordine Mondială, Conducerea masonică a lumii.  
Sigiliu are două părţi. Pe o parte se află două inscripţii latine: Annuit Coeptius şi în partea inferioară Novus Ordo Seclorum. Traduse în mod obişnuit ar fi "Anunţul naşterii, al creaţiei sau al sosirii " şi "Noua Ordine peste veacuri". Pe aceiaşi parte se vede o piramidă neterminată cu un ochi deasupra. Ochiul din triunghi este recunoscut ca ochiul lui Dumnezeu care vede totul cu înţelepciune, iar lumina care iese din triunghi este lumina înţelepciunii divine. Data înscrisă pe rândul de jos al piramidei este anul de naştere al Americii: 1776
Pe partea opusă Marele Sigiliu are un vultur de aur cu privirea în dreapta, cu o panglică în gură, o coadă cu nouă pene, degetele de la piciorul drept ţin o ramură de măslin şi cele de la piciorul stâng un grup de săgeţi. Deasupra capului vulturul are o coroană cu 13 stele. Pe panglica din gura vulturului se află inscripţia latină: E Pluribus Unum adică Unitate. Pe piept, vulturul are un steag cu 12 linii orizontale 6 linii roşii verticale intercalate în şapte spaţii verticale.
De-a lungul anilor s-a luat în considerare fiecare detaliu al Marelui Sigiliu dându-i o semnificaţie cu precădere escatologică.
    Al 66-lea custode al sigiliului, doamna Rice, a declarat că prezenta expoziţie are rolul de a onora evoluţia în timp, valoarea simbolică pentru poporul american, semnificaţia emblemei cunoscute ca Marele Sigiliu. Titlul expoziţiei a fost:  Celebrating the 225th Anniversary of the Great Seal: Past, Present and Future şi a fost declarată prima expoziţie dedicată emblemei concepută în 1782.
     În 1789 Departamentul de Stat American a primit responsabilitatea de a folosi şi păstra Marele Sigiliu. De la Thomas Jefferson, Secretarii de Stat Americani au fost oficialii care au sigilat documente cu Marele Sigiliu. Marele Sigiliu se poate vedea şi pe bancnota de 1 dolar.
Câteva spicuiri din cuvântul doamnei Rice: Motto-ul Novus Ordo Seclorum or New Order of the Ages subliniază că America va rezista de-a lungul istoriei; o naţiune devotată să promoveze democraţia şi libertatea; vulturul cu ramura de măslini şi săgeţile adunate reprezintă America ca o ţară a păcii şi ţara care luptă pentru pace; privirea vulturului spre ramura de măslin ne reaminteşte că suntem o naţiune care iubim pacea. 
Sunt câteva speculaţii care au circulat de-a lungul anilor, dar care abia acum au scos la iveală realitatea (S = Speculaţie, R = Realitate):
S = Marele Sigiliu arată că SUA este condusă de Freemasons ori organizaţii oculte.
R = Masoneria a preluat o parte din simbolurile Marelui Sigiliu cât şi unele organizaţii oculte.
S = Cifra 13, (13 stele, 13 săgeţi, 13 frunze de măslin, 13 trepte ale piramidei) reprezintă puterea Americii în mâna a 13 familii americane. Numărul 13  a fost considerat număr care poartă răul, neşansa, piramida neterminată fiind piramida de la Gizeh.
R = Cifra 13 reprezintă primele 13 colonii care au stat la baza formării Americii.
S = Annuit Coeptis, Novus Ordo Seclorum şi Ochiul promovează conducerea lumii de un singur guvern. Cu specificaţie Ochiul era vehiculat ca fiind semnul masonic al „Frăţiei Şarpelui”, sau Lucifer.
R = Annuit Coeptis, Novus Ordo Seclorum şi Ochiul reprezintă recunoaşterea Unuia Singur Dumnezeu, care prin Cuvânt a creat totul de la început, a dat o ordine nouă peste ani şi ţine sub control lumea. Specific pentru America El este ce care a  supravegheat formarea Americii de la cele 13 colonii încoace, a condus-o peste ani şi este atent la cel mai mic detaliu la răspunsul Americii la binecuvântările primite.
S = Numărul MDCCLXXVI a fost găsit ca o combinaţie între 1110 şi 666 cu   
      corespondenţă în Apocalipsa.
R = MDCCLXXVI este simbolul latin pentru anul de naştere al Americii: 1776.
S = Ramura de măslin este Israelul care trebuie păzit de Americani simbolizând prin săgeţile ţinute de degetele piciorului stâng al vulturului.
R = Ramura de măslin reprezintă pacea. Ochiul vulturului este îndreptat spre pace, panglica proclamă unitate. Săgeţile sunt pregătite pentru a aduce pacea. 
S = Vulturul a fost considerat simbolul zeităţilor lumii. Unii au zis că este pasărea
      Phoenix.
R = Bald Eagle (Vulturul American) este pasărea naţională a SUA. Este prezentă pe cele mai multe sigilii americane, incluzând Marele Sigiliu cât şi Sigiliul Preşedintelui SUA. În toate sigiliile degetele de la picioare ţin în stânga o ramură de măslin cu 13 frunze şi la celălalt picior 13 săgeţi.
Aş putea continua cu mai multe detalii, dar limita spaţiului nu-mi permite.
America este o ţară care a căutat în multe direcţii să se exprime ca fiind formată de Dumnezeu cu un scop bine determinat, care pe zi ce trece se pare că refuză să şi-l ducă la îndeplinire. La sfârşitul lui februarie 2008 media americană se „lăuda” că unul din o sută de americani sunt în puşcărie. Nu e de  mirare. Dumnezeu este cel care priveşte şi ţine sub control toate lucrurile şi-şi continuă lucrarea în măsura în care este acceptat să lucreze. Asta e valabil la nivel de America, de individ, de mine şi de tine.